21 Ağustos 2017 Pazartesi

İpotekte Damga Vergisi Kalkmalı

İPOTEKTE DAMGA VERGİSİ KALKMALI
İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesidir. Bu bir evin satış bedelinden kalan tutar olabileceği gibi, bir teminatın karşılığı olarak da kullanılabilmektedir.
Konuya ilişkin değerlendirmelerden bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Son dönemde bankaların artan faiz oranları, gayrimenkullerin teminatlarda daha kolay kullanılmasını zorunlu hala getirdi. Lakin ipotek tesislerinde, ipotek borçlusundan sağlanan borç üzerinden hem binde 4,55 tapu harcı, hem de binde 9,48 damga vergisi tahsil ediliyor. Örneğin 1.000.000-TL’lik bir ipotek tesisinde, 4.550-TL tapu harcı, 9.480-TL ise damga vergisi ödeniyor. Satış vaadinde olduğu gibi ipotek tesisinde de damga vergisinin kaldırılması gayrimenkullerin teminat olarak kullanılmasını kolaylaştıracaktır” dedi.

Harç Muafiyeti Genişletilmeli

Mevcut uygulamada banka ve kredi kuruluşları için hem tapu harcı hem de damga vergisi muafiyeti olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “5035 Sayılı yasa ile Bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifleri, yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerle, zirai ve esnaf kredileri ile ilgili olarak teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemlerinde harç ve damga vergisi alınmıyor. Bunun kapsamının genişletilmesi finansman kullanımını genişletecek, faiz giderlerini azaltacaktır” dedi.

Satış Bedelinden Kalan Tutar İçin İpotek Tesis Edilebilir

Tapu memurunun, alıcı ve satıcı arasında bedelin tahsilini araştırma yetkisine sahip olmadığını belirten Özelmacıklı “Satış bedelinin tamamı alınmamış, geriye bir miktar bakiye alacak kalmış ise ve satıcı talep ederse bakiye alacak için kanuni ipotek tesis edilir. Bu işlem satıcının alıcıya sattığı lakin bedelinin tümünü alamadığı işlemlerde kullanılabilir” dedi.

İpotekli Satışta İşlem Banka İle Yürütülmelidir

İpotekli bir taşınmazın, alıcı razı ise tapu dairesinde satışının mümkün olduğunu dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü “Böyle bir durumda öncelikle, alıcı satış bedelini, satıcının borçlu olduğu bankaya yatırmalıdır. Satış gerçekleştiğinde ise banka kendi borcunu tahsil eder, ipotek banka tarafından kaldırılır, geri kalan para da satıcıya aktarılır.” dedi.

ALTIN EMLAK Hakkında:


Altın Emlak tamamı yerel sermayeli, güçlü sistem altyapısına sahip bir emlak franchising markasıdır. MEB onaylı eğitim verme yetkisine sahip ilk kuruluş olma özelliği taşıyan ALTIN EMLAK, hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü’nden onaylı ilk ve tek firmadır. Suudi Arabistan’nın yanı sıra Türkiye’de 24 ilde 100’ü aşkın temsilciliği bulunan ALTIN EMLAK, büyümesini franchising sistemi ile sürdürüyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme