20 Aralık 2016 Salı

BASINDA ALTIN EMLAK


Emlak sektöründe yazılı basının en etkin markası olan ve Tapu Dairelerinde Yeni Dönem konulu yerel basına özel çalışması ile dün 15 (onbeş) ayrı gazetede yer alan ALTIN EMLAK bugün de Başkent Ankara ve Ortadoğu Gazetelerinde haber olmuştur. Haberlerin görsellerini ek’li dosyalarda bulabilirsiniz.


Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜKTapu dairelerinde YENİ DÖNEM İTO Meclis Üyesi Nuri Özelmacıklı, tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla ödenebilmesinin önünün açıldığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi tarafından gündeme getirilen tapu harcı ve döner semıaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla ödenmesinin önünü açıldı. Bu düzenlemeyle tapu harçları ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve I laik Bankası ATM'lerinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve aynca banka havalesi yoluyla ödenebilmesinin mümkün hale getirileceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Aitm Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, ''Bugüne kadar Ziraat Bankası ve Halk Bankası veznelerine ödenen tapu harçlan ve döner semıaye bedelleri alıcı ve satıcının uzun kuyruklar ve prosedürler nedeniyle güç durumda bırakıyor hatla çoğu zaman işlemlerin çok uzaması alım-satım işleminin iptal edilmesine bile neden olabiliyordu. İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi'nin girişimleriyle lapu harçlan ve döner sermaye bedelleri kısa bir süre önce bazı pilot bölgelerde ATM'lerden para yatırarak ödenebilir lıale getirilmişti. Oda'mn önderliğinde başlatılan bu uygulama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından artık tüm bölgelere yayıldı. Bundan böyle lapu harçlan ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM'lerinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve aynca banka havalesi yoluyla ödenebilmesi mümkün lıale getirildi" dedi. Özelıııacıklı. yeni uygulamanın büyük rahatlık sağladığını ve yalnızca aha. satıcı ve aracıların değil tapu dairelerinin de yükünü büyük ölçüde azalttığını itade ederek, "Tüm dosyalama sistemlerine varıncaya kadar elektronik ve çağdaş altyapıya aşama aşama adapte olan tapu dairelerinin bu konuda atması gereken en büyük ve önemli adım buydu." diye konuştu.


Tapu dairelerinde yeni dönem İTO Meclis Üyesi Nuri Özelmacıklı, tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale ya da kredi kartı yoluyla ödenebilmesinin önünün açıldığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi tarafından gündeme getirilen tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla ödenmesinin önünü açıldı. Bu düzenlemeyle tapu harçları ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM'terinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve ayrıca banka havalesi yoluyla ödenebilmesinin mümkün hale getirileceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nııri Özelmacıklı, "Bugüne kadar Ziraat Bankası ve Halk Bankası veznelerine ödenen tapu harçları ve döner sermaye bedelleri alıcı ve satıcının uzun kuyruklar ve prosedürler nedeniyle güç durumda bırakıyor hatta çoğu zaman işlemlerin çok uzaması alım-satım işleminin iptal edilmesine bile neden olabiliyordu. İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi* nin girişimleriyle tapu harçları ve döner sermaye bedelleri kısa bir süre önce bazı pilot bölgelerde ATM'lerden para yatırarak ödenebilir hale getirilmişti. Oda'nın önderliğinde başlatılan bu uygulama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından artık tüm bölgelere yayıldı. Bundan böyle tapu harçları ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM'lerinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve ayrıca banka havalesi yoluyla ödenebilmesi mümkün hale getirildi" dedi. Özelmacıklı, yeni uygulamanın büyük rahatlık sağladığını ve yalnızca alıcı, satıcı ve aracıların değil tapu dairelerinin de yükünü büyük ölçüde azalttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm dosyalama sistemlerine varıncaya kadar elektronik ve çağdaş altyapıya aşama aşama adapte olan tapu dairelerinin bu konuda atması gereken en büyük ve önemli adım buydu. Tüm anlaşmalar sağlandıktan sonra saatler süren banka veya ATM kuyruk çilesi hem alıcı hem satıcı açısından adeta kabus gibiydi. Şimdi tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na ödenebilecek olması ve tüm ülke geneline yayılması ile tapu daireleri tam çağdaş, gerçek bir entagrasyon sisteminin en büyük adımlarından birini atmış oldu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme