4 Nisan 2016 Pazartesi

ALTIN EMLAK 3 (ÜÇ) AYRI GAZETE ve DERGİDE !

Emlak sektöründe yazılı basının en etkin markası olan ALTIN EMLAK bu hafta sonu Para Dergisi’nde Konut Kazandırmaya Devam Ediyor, Bayim Olur musun Dergisi’nde Türkiye’nin En Meşhur Markaları, Özgür Düşünce Gazetesi’nde ise Kredi Masrafları haberi ile yer almıştır. Haberlerin görsellerini ek’te bulabilirsiniz.


Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜKKREDİDE BOŞA PARA ÖDEMEYİN
Kredide boşa para ödemeyin YENİLENEN 'Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği1 kredi kullananların yüzünü güldürdü. Borcunu vadesinden önGe kapatanlara - ceza kaldınldı. Sadece deprem sigortası zonınlu oldu. ¦ 4

^^^^^csSSÎ*.. *Ş^jv-> .4^. / ^ Si ESs^ Yılbaşında yenilenen 'Konut Finans- ¦ manı Sözleşmeleri Yönetmeliği' konut kredisi kullanan vatandaşlara büyükB avantajlar sağlıyor. Uzmanlar yeni haklarını bilmeyen vatandaşları, boşa ^|k*ı para ödememeleri konusunda 2016 yılı itibariyle konut^®jş£ >¦ kredisi kullanan vatandaşla^^ ra birçok hak tanındı. Yeni 7* yönetmeliğe göre, kredi borcu- / nu vadesinden önce kapatmak / isteyenlere uygulanan cezai / # şartta indirim yapıldı. / m MAĞDUR OLMAYIN IJ Değişken faizli kredilerde W ise erken ödeme durumunda İP herhangi bir cezai ödeme \ wâ yok. Vatandaş deprem si- \ V gortası dışında hiçbir si- \ ¦ gorta yaptırmak zorunda \ l değil. Uzmanlar ise, tü- \ keticilerin yeni hakla- \ rım bilmediği için eski uygulamaları kabul ettiğini ve bu yüzden mağdur olduklarını vurguluyor. r crııeıı ödeme cezasına indirim Yeni yönetmelikle erken ödeme cezalarına indirim geldi. Kredi borcunu vadesinden önce kapatmak isteyenlere uygulanan cezai şartta indirim yapıldı. Yönetmeliğin 11. maddesine "Vadesi 36 ayı geçmeyen kredi kullanımlarında cezai oran yüzde 1'i, 36 ayı aşan kredilerde yüzde 2'yi geçemez. Erken ödemedeki bu cezai tutar tüketiciye yapılacak toptan indirim oranını aşamaz" ifadesi eklendi. toplu ödemede ceza yok (eticilerin bankaların güncel olmayan bu tarz uygulamam kabul ettiklerine dikkat çeken Altın Emlak Genel idürü Hakan Erilkun, vatandaşları haklarına sahip 'îğjjjjğjh ıkmalan konusunda uyardı. Erilkun değişken faizli redilerde cezai ödeme yapılmasının da söz konusu • olmadığını bildirerek, "Yeni yönetmeliği bilmeyen tüketiciler, toplu ödemelerde bir de cezai ödemede bulunuyor. Bu müm- L^kün değil" Tutar krediyi aşamaz YENİLENEN yönetmeliğe göre tüketiciler artık deprem sigortası dışındaki hiçbir sigortayı yaptırmak zorunda değil. Artık bankalar kredi kullandırırken. sağlık sigortası, hayat sigortası gibi sigortaları müşteri isterse yapabilecek. Ayrıca müşteriler, deprem sigortası yaparken, sadece bankanın yönlendirdiği sigorta firmasına değil, kendi istediöi bir siaorta firmasına yaptırabilecek. Daha önceden konut kredisi kullanılırken kesilen sigorta poliçelerindeki temi- i nat tutarı, kredi meblağının üze- * rinde oluyor ve vatandaşa ek bir yük getiriyordu. Yeni yönetmelikle birlikte artık bunun da önüne geçildi. Kesilen poliçelerdeki teminat tutarının, kullandırılan kredi tut rını asması kanunen yasaklandı. ^ degil^Uzmanlar ^ cezasına^ndirim Yeni yönetmelikle erken ödeme cezaları- olduklarını f na indirim geldi. Kredi borcunu vadesin- vurguluyor. den önce kapatmak isteyenlere uygulanan ce- Wfgg zai şartta indirim yapıldı. Yönetmeliğin 11. mad- v»JS** l|§r f: desine "Vadesi 36ayı geçmeyen kredi kullanımla- TlltOV l#l*Ûfflİlf İ OCOIM97 rında cezai oran yüzde 1'i,36 ayı aşan kredilerde yüz- lllldl ImlGUlVI O yCİlllflfc de 2'yi geçemez. Erken ödemedeki bu cezai tutar tüketici- , « L., r ^ u •• J /-5W: Ati* ? ye yapılacak toptan indirim oranını aşamaz" ifadesi eklendi. YENİLENEN yönetmeliğe gore tuketı- yaptırabilecek Daha önceden / cıler artık deprem sigortası dışındaki konut kredisi kullanılırken kesı- / ffikf hiçbir sigortayı yaptırmak zorunda len sigorta poliçelerindeki temi- değil. Artık bankalar kredi kullandırır- nat tutarı, kredi meblağının üze- ken. sağlık sigortası, hayat sigortası rinde oluyor ve vatandaşa ek bir J&ıa gibi sigortaları müşteri isterse yapabi- yük getiriyordu. Yeni yönetmelik- lecek. Ayrıca müşteriler, deprem si- le birlikte artık bunun da önüne V ^ gortası yaparken, sadece bankanın geçildi. Kesilen poliçelerdeki temi- V' -43 yönlendirdiği sigorta firmasına değil, nat tutarının, kullandırılan kredi

Yepyeni franchise S fırsatları sunuyor Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim verme yetkisine sahip kuruluş olma özelliği taşıyan Altın Emlak 2016yılında bayii sayısını 150'ye çıkartmayı hedefliyor. Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Samsun ve Denizli'yi öncelikli hedef şehirleri arasında yer alıyor. Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı ilk ve tek firma olan Altın Emlak, markalı bir zincirin güvencesiyle iş kurmak isteyen binlerce girişimciye, hedeflerine ulaşabilme imkanı sağlıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun;Türkiye'deki tüm bayileri yalnızca portföy alışverişi amacıyla değil eğitim amacıyla da periyodik olarak bir araya getiriyor, piyasa hakimiyetinin yanı sıra mesleki bilgi anlamında da sürekli eğitimler veriyoruz. Altın Emlak Ailesine katılan bayilere, mesleğin uygulamalı yönünü birebir öğretmek amacıyla ayrı Uygulamaya YönelikTemel Eğitimler de veriyoruz. Franchising, işletme sahibinin mali açıdan bağımsızlığı demektir. Bu nedenle Altın Emlak, kar dan pay, reklama katkı payı gibi farklı İsimler adı altında temsilciliklerine ek mali zorunluluklar getirmiyor. Yaptıkları yatırımı da ilk 6 ayda amorte ediyor" www.facebook.com/altinemlak
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme