21 Mart 2016 Pazartesi

ALTIN EMLAK SABAH GAZETESİ ve KARAR GAZETESİ'NDE !

Yazılı basındaki atağına devam eden ALTIN EMLAK bugün Sabah Gazetesi’nde ‘Ortak Alanlardaki Haklar’, dünki Karar Gazetesi’nde ise ‘Kira Artışları’ haberi ile yer almıştır. Haberlerin görsellerini ek’te bulabilirsiniz. 


Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK

Ortak alanlarda hakkımız var GELİR VATANDAŞ GİDERİNDEN DÜŞÜLMELİ ERİLKUN, "Elde edilen gelirlerin de kat maliklerinin giderlerinden düşülmesi gerekir. Zira apartman yönetimleri kâr esasına tabi değildir" diye konuştu. Hakan Erilkun r Toplu konut sitelerinin ortak kullanım alanlarından elde edilen gelir için maliklerin onayı gerekiyor. Altın Emlak Genel Müdürü Erilkun, "Vatandaşın uygulamadan haberi yok" dedi Binalarda ortak alan olarak görülen tüm yerlerin gelir amaçlı kullanımında ev sahiplerinin onayı gerekiyor. Çoğu ev sahibi ortak alanlardan kira geliri elde edileceğinden haberdar değil. Oysa ki elde edilen gelirin, kat maliklerine arsa payı oranında dağıtılması gerekiyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bina yönetimlerinde yapılan usulsüz uygulamaların yöneticiler için çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Binalarda ortak alan olarak görülen tüm yerlerin gelir amaçlı kullanımı için kat maliklerinin yüzde 100 mutabakatı olması gerektiğini söyleyen Erilkun, pek çok binada bu uygulamanın yönetimin tek başına kararı ile alındığını, oysa kat maliklerinden birinin itirazı halinde dahi 1 a. bu uygulamanın y ap ıl amay ac ağını belirtti. Erilkun, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. Maddesi gereğince kat sahanlıkları, sığmaklar odunluklar, temeller, ana duvarlar, avlular, genel giriş alanları antreler, merdivenler, asansör, kapıcı odaları, ortak garajlar ve kalorifer daireleri binalardaki mutlak ortak yerlerdir. Buraların kullanım şekli hiçbir şekilde değiştirilemez" dedi. İZİNSİZ KİRAYA VERİLEMEZ Bu yerlerin yönetim tarafından kat malikleri adına vekil sıfatıyla kiralanabileceğim belirten Erilkun, "Bunun için elde edilen gelir kat maliklerince arsa payına göre dağıtılır ve gayrimenkul kazancı olarak değerlendirilir' diye konuştu. Yönetici gelir temin ediyor HAKAN Erilkun b ina yöneticileri, başta olmak üzere vatandaşların neredeyse tamamının bu uygulamadan habersiz şekilde davranarak hem görüntü kirliliğine hem de çoğu zaman binada oturanların rahatsızlığına neden olduklarını söyledi. Erilkun, "Bugün pek çok binada, özellikle site tarzı toplu konut bölgelerinde bina ortak alanlarında bina yöneticilerinin tek başına aldıkları kararlarla bankamatik, bilboard kiralanması gibi yollarla binaya gelir temin ediliyor ve kâr olarak yazılıyor" dedi.

EV KİRASINA YÜZDE 15 ZAM KAPIDA
Ev kirasına yüzde 15 zam kapıda Mega projeler ve kentsel dönüşüm rüzgarı son dört yılda kiraları yaklaşık yüzde 150 artırdı. Esenyurt, Çekmeköy'de fiyatlar 700 liradan 1.400'e, Beşiktaş'ta 1.500'den 3.800'e çıktı. Taleple 2. yarıda yüzde 15 daha artış bekleniyor. a ürkiye'de mega projeler, üniversitelerin artması ve kentsel dönüşüm rüzgarı emlakta kira değerlerini katladı. Dönüşümün başladığı 2012 yılından bu yana İstanbul'da kiralar yaklaşık yüzde 150'ye varan artış gösterirken, merkezi lokasyonlann 950'den 1.750 liraya kadar yükseldi. Nüfusu 15 milyonu aşan istanbul'da kiralar talebe bağlı olarak son 6 ayda yüzde 35 artış gösterdiğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, emlak alımlarının yüzde 65'inin kira geti- yanı sıra, dönüşümle yıldızı parla- Hakan Erilkun rili mülklerde yoğunlaştığını vurguyan Esenyurt, Çekmeköy, Beyiikdü- i ladu Bu artışta kentsel dönüşümün zü gibi ilçeler de hızla değer kazan- yanı sıra, mega projelerin büyük dı. Dönüşüm öncesi 2010 yılında JEı rolü olduğunu söyleyen Erilkun. yıllık 50 ila 100 lira arasında artış Şöyle devam etti: "Bu yatırımlar, gösteren Esenyurt'da bir daire, dö- İstanbul'un hemen her bölgesinde nüşüm sonrasında her yıl 150 ile 300 özelliklede B ve C gelir düzeyine lira artış kaydetti. Kentsel dönüşü- | sahip noktalarında, kira değerle- mün başladığı ilk sent olan Esen- fmre Maraşlı rini neredeyse A grubu seviyesine yurt'ta 100 metrekare bir daire kirası, gelecek kadar zorluyor. İstanbul'da son dört yılda ise yüzde 100 artışla 600 Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy gibi merkezi liradan 1.200 liraya kadar çıkarken, Çekmeköy ve Beylikdüzü'nde de 700 liradan 1.400 liraya yükseldi. Yükselen kira değerleri yatınm amaçlı emlak alımlarını yüzde 65'e çıkarterken, yoğun talebin etkisiyle İstanbul'da merkezi lokasyonlarda kiralarda yüzde 15 daha artış bekleniyor. BEŞİKTAŞ'DA 3.800'E ÇIKTI istanbul'un eski semtlerinden Fatih de değerini geçen dört yıllık sürede katlayan semtlerden, ilçede, yine ortalama 100 metrekare bir daire kirası yüzde 144.4 artışla 900 liradan 1200 liraya ulaşırken, Beşiktaş'ta 2.000 liradan 3.800'e kadar yükseldi. Ataşehir'de ise 2012 yılında 1.400 lira olan 100 metrekare bir daire kirası 2.5(X)'e kadar çıktı. Yine Başakşehir'de kiralar 750'den 1.750 liraya, Bahçelivler'de 800'den 1.400 liraya, Eyüp'te 1.300'den 2.200 liraya, Kartal'da lokasyonlarda mayıs ayından itibaren kiraların minumum yüzde 10-15 daha artış göstermesini bekliyoruz. Çünkü bahar döneminde evlilikler, proje teslimleri ve mevcut kiracıların kontrat yenileme tercihleri kiraları etkileyecek." L0KASY0NA GÖRE DEĞİŞİM Erguvan İnşaat Yönetici Ortak Emre Maraşlı, İstanbul'da sadece dönüşüm değil, üniversite sayısındaki artış, teknopark, finans merkezi gibi büyük projelerin hayata geçmesinin de kiralık talebini artırdığını söyledi. Kiralarda yüzde 15 artış görmenin mümkün olduğunu belirten Maraşlı, 'Taleple birlikte kiralar da artıyor"dedi. Ataşehir Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Başakşehir Beşiktaş Beylikdüzii Çekmeköy Esenyurt Eyüp Fatih G.0.Paşa Kadıköy Kartal K. Çekmece Maltepe Pendik Şişli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytİnbumu 6-7 YIL SÜRER Kentpark Yapı Yönetim Kumlu Başkanı Sertaç Kıyıcı, İstanbul'daki kira artış sürecine son bir yılda kentsel dönüşümün etkili olduğunu söyledi. Kıyıcı, şöyle devam etti: "Kadıköy Belediyesi, sadece 2015 yılında kentsel dönüşümle ilgili 1500 ruhsat verdi. Bu da 1500 binanın yıkılıp, yeniden yapılması anlamına gelmekte. Bölgenin sakinleri uzun zamandan beri burada yaşamakta ve alışkanlıklanndan vazgeçmek istemiyorlar. &u nedenle kiralık arayıştan da yakın bölgelerde gerçekleşiyor. Bu da kiralar üzerinde büyük baskt oluşturuyor. Müteahhitler çoğu kez kat maliklerine kira yardımı adı altında büyük meblağlar ödüyor. Bu suretin en az 6-7 yıl daha süreceğini düşünüyoruz." Ev kirasına B3 yüzde 15 zam kapıda I liradan 1.200 liraya kadar çıkarken, Çek- lokasyonlarda mayıs ayından itibaren ki- .. meköy ve Beylikdüzü'nde de 700 liradan raların minumum yüzde 10-15 daha artış „ ncn i .en n C* 7 VII CIIDCD 1.400 liraya yükseldi. Yükselen kira de- göstermesini bekliyoruz. Çünkü bahar ' Beyîikdüzü 700 950 1 400 O-/ T I L jU lALİl ğerleri yatmm amaçl'emjak alımlarını döneminde evlilikler, proje teslimleri ve r^melT 700 " 900 UOO Kentpark Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç y^e 65 e çıkarterken yoğun talebin et- mevcut kıraçta kontrat yemleme ter- \ J s Kıyıcı, istanbul'daki kira artış sürecine son bir _ W" 130i 1,50 - ' yılda kentsel dönüşümün etkili olduğunu r Faeh 900 uso 2.200 söyledi. Kıyıa, şöyle devam etti: Kadıköy BEŞİKTAŞ'DA 3.800'E ÇIKTI I Ai/Ar\/AMA G.o,Paşa 700 950 1.700 Belediyesi, sadece 2015 yılında kentsel istanbul'un eski semtlerinden Fatih LUKAbYUNA !"«!! dönüşümle ilgili 1500 ruhsatverdi. Bu da 1500 de değerini geçen dört yıllık sürede kat- .. w. . binanın yıkılıp, yeniden yapılması anlamına layan semtlerden. İlçede, yine ortalama CI^I | ÇI hh ', ece * ' gelmekte. Bölgenin sakinleri uzun zamandan 100 metrekare bir daire kirası yüzde \jUnt L/L\]I^IIVI Pend^ 600 850 1 300 beri burada yaşamakta ve alışkanlıklanndan 144.4 artışla 900 liradan 2200 lirayaula- Erguvan İnşaat Ybnetid Ortak Emre Maraşlı, i «di 1 750 2.100 2.900 vazgeçmek istemiyoriar. Bu nedenle kiralık ¦ şırken, B^^'ta 2.000 lın^an 3.^K) e istanbul'da sadece dönüşüm değil, üniversite : Tuzla 700 850 U50 ZvA M1 17 arayışlan da yakın bölgelerde gerçekleşiyor. Bu ~r 1 a Tîm r Atf§ehf.5e ^ sayısındaki artış, teknopark, finans merkezi gibi Ümraniye 750 1.000 1.650 1 da kiralar üzerinde büyük baskı oluşturuyor hlr1!büyük projelerin hayata geçmesinin de kiralık ta- Üsküdar 800 1.050 1.700 | UJH Müteahhitler çoğu kez kat maliklerine kira Başakşehir'de kiralar 750'den 1750 lira- lebini artırdığını söyledi. Kiralarda yüzde 15 artış Zeytinbumu 700 1.000 1.600 j MSB yardımı adı altında büyük meblağlar ödüyor, ya, Bahçelivler'de 800'den 1.400 liraya, görmenin mümkün olduğunu belirten Maraşlı, , ,tm 1 •• \ HV Bu sür(îdn en az 6-7 Y&daha süreceğini Eyüp'te 1.300'den 2.200 liraya, Kartal'da 'Taleple birlikte kiralar da artıyor dedi. *100m 'İık daire fiyatları {TL) fV J düşünüyoruz.www.facebook.com/altinemlak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme