10 Mart 2016 Perşembe


ALTIN EMLAK 6 (ALTI) AYRI ULUSAL YAYINDA !

Yazılı basında emlak sektörünün en etkin ismi olan ALTIN EMLAK, bu gün Kira Bedelleri ve Tapu Daireleri haberleri ile 6 (altı) ayrı yayında yer almaktadır. Vatan, Posta, Yeni Yüzyıl, Vahdet Gazetesi ile İnşaat & Yatırım Dergisi’nde yayınlanan haberlerimizin görsellerini ek’te bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK

Altın Emlak:" Noterler ne tapu daireleri entegre olmalı" Hakan ERİLKUN / Altın Emlak Genel Müdürü bu Tapu dairelerinde randevulardan dosyalamalara kadar pek çok işlemin artık online sistemle gerçekleştirilebildiğini dile getiren Altın Emlak Genel Mudürû Hakan Erilkun, tapularda tek eksik noktanın kare kod sistemi olduğunu belirtti. Kare Kod sistemiyle, noterlere gelen tapulara ilişkin bilgilerin güncelliğinin bu sistemle anında kontrol edilebilmesi amaçlanıyor. Tapu dairelerinin hızla modemize olduğu, randevulardan dosyalamalara kadar pek çok işlemin artık online sistemle gerçekleştirilebildiği tapularda tek eksik nokta kare kod sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Kare Kod sistemiyle, noterlere gelen tapulara ilişkin bilgilerin güncelliğinin bu sistemle anında kontrol edilebilmesi amaçlanıyor. Böylelikie hem işlemlerin gerçekçi ve hızlı olması, hem de tapu dairelerindeki işlem yükünün azaltılması hedefleniyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, noterlerde tapu ile ilgili yapılan pek çok işlemde belge doğrulaması yoluna gidilemediğine dikkat çekerek, noterlerin belgelerin teyidiyle hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bugün özellikle vekaleten yapılan satışlar için noterden vekaletname çıkartılması istendiğinde, noterin kendisine ibraz edilen bebenin doğruluk ve geçerliliği konusunda araştırma yapmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: "Doğruluk teyidi veren yetkin birim aslında geçerliliğini yitirmiş bir belge için onay veriyor. Bu belge ile işlem yapılmaya kalkıldığında ise gerçekleştirilemeyen işlemden ötürü tabiri caizse işler arap saçına dönüyor. Tüketici mağdur, aracılık hizmeti sunan emlakçılar da arada kalmış oluyor". Tapu dairelerinin noterler ile mümkün olduğunca entegre olması gerektiğinin altını çizen Hakan Erilkun, bu yoldaki ilk adımın QR kodu olarak da adlandırılan kare kod uygulamasıyla gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Hakan Erilkun, tapu daireleriyle ilgili pek çok işlemin bir ucunun noterlerde gerçekleştirilen işlemlere dayandığını hatırlatarak şunlan söyledi: "Hem tapu dairelerindeki işlemlerin çok daha seri ve sağlıklı, hem de noterde yapılan işlemlerin tamamen gerçekçi verilere dayandırılması amacıyla tapu senetlerinde kare kod uygulamasına geçilmeli. Böylelikle yapılacak işlemin sağlıklı ilerleyebilmesi için noterlerin bu kodia belgenin doğruluğunu teyit etmesi gerekiyor. Bu uygulama, hem tapuda yeni ve çok modemize bir dönemin başlamasını, hem de noterlerin kuruluş ve faaliyet amacına uygun, bilimsel şekilde hizmet vermelerini sağlayacaktır." ? GÜNCEL Altın Emlak Haber Melek AMİL/melelcamil@aaba.com.tr Altın Emlak:" Noterler Ne tapu daireleri entegre olmalı" j " ' Tapu dairelerinde randevulardan dos- _ ' Jj^H yalamalara kadar pek çok işlemin artık sistemle gerçekleştirilebildiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü ı Hakan Erilkun tapularda tek eksik nok- tanın kare kod sistemi olduğunu belirtti. Kare Kod sistemiyle, noterlere gelen tapulara ilişkin bilgilerin güncelliğinin bu sistemle anında kontrol edilebilmesi Hakan ERİLKUN/ Altın Emlak Genel Müdürü amaçlanıyor. Tapu dairelerinin hızla modemize oldu- Erilkun, bugün özellikle vekaleten yapılan uygulamasıyla gerçekleştirilebileceğini ğu, randevulardan dosyalamalara kadar satışlar için noterden vekaletname çıkar- ifade etti. Hakan Erilkun, tapu daireleriyle pek çok işlemin artık online sistemle ger- tılması istendiğinde, noterin kendisine ib- ilgili pek çok işlemin bir ucunun noterlerçekleştirilebildiği tapularda tek eksik nokta raz edilen bebenin doğruluk ve geçerliliği de gerçekleştirilen işlemlere dayandığını kare kod sistemi olarak karşımıza çıkıyor. konusunda araştırma yapmasının müm- hatırlatarak şunlan söyledi: "Hem tapu Kare Kod sistemiyle, noterlere gelen ta- kün olmadığını belirterek şunları söyledi: dairelerindeki işlemlerin çok daha seri ve pulara ilişkin bilgilerin güncelliğinin bu sis- "Doğruluk teyidi veren yetkin birim aslın- sağlıklı, hem de noterde yapılan işlemlerin temle anında kontrol edilebilmesi amaçla- da geçerliliğini yitirmiş bir belge için onay tamamen gerçekçi verilere dayandırılması nıyor. Böylelikie hem işlemlerin gerçekçi veriyor. Bu belge ile işlem yapılmaya kal- amacıyla tapu senetlerinde kare kod uyve hızlı olması, hem de tapu dairelerindeki kıldığında ise gerçekleştirilemeyen işlem- gulamasına geçilmeli. Böylelikle yapılacak işlem yükünün azaltılması hedefleniyor. den ötürü tabiri caizse işler arap saçına işlemin sağlıklı ilerleyebilmesi için noterAltın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, dönüyor. Tüketici mağdur, aracılık hizmeti lerin bu kodia belgenin doğruluğunu teyit noterlerde tapu ile ilgili yapılan pek çok iş- sunan emlakçılar da arada kalmış oluyor". etmesi gerekiyor. Bu uygulama, hem talemde belge doğrulaması yoluna gidileme- Tapu dairelerinin noterler ile mümkün ol- puda yeni ve çok modemize bir dönemin diğine dikkat çekerek, noterlerin belgelerin duğunca entegre olması gerektiğinin altını başlamasını, hem de noterlerin kuruluş ve teyidiyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Hakan Erilkun, bu yoldaki ilk adımın faaliyet amacına uygun, bilimsel şekilde çiziyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan QR kodu olarak da adlandırılan kare kod hizmet vermelerini sağlayacaktır."

İRALAR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE ARTACAK?
KİRALAR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE ARTACAK? İstanbul'da kira fiyatları arttı. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, son 6 ayda ciddi bir kira artışı yaşandığını söyledi. Şehrin merkezlerinde yüzde 35'lere varan kira artışlarının olduğunu söyleyen Erilkun, "Bu durum toplu konut bölgelerinde de talepten doğan fiyat artışına sebep oldu" dedi. YÜKSELİŞ 2016'DA SÜRECEK 2016 yılında Beşiktaş Kadıköy gibi merkezi bölgelerde en az yüzde 15 daha artış beklendiğini ifade eden Erilkun, "Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy başta olmak üzere köklü merkezlerde fiyatlar yükselmeye devam edecek" diye konuştu. Erilkun'a göre, mevcut kiracıların haklarım kullanarak, kira kontratlarını yenilemesi de fiyat artışını tetikleyecek etkenlerden. TALEP ARTIYOR Erilkun, "Kiralanabilir daire sayısı da sınırlı olacağı için artan talebin fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak. Bu durumda Halkalı, Bahçeşehir gibi bölgelerde kira fiyatlarında da artış yaşanması vatandaşı kira ödemek yerine konut kredisi ödemeye yani ev satın almaya yönlendiriyor" şeklinde konuştu

KİRALAR UÇUŞA GEÇTİ
PAHALI KONUTLAR REVAÇTA Kiralar uçuşa geçti Geçtiğimiz yıl yaşanan seçim belirsizliğine rağmen iyi bir dönem yaşayan emlak sektöründe, kiralar konut fiyatlarından hızlı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinde görünmeyen maketten satışlar geçen yıl 1 milyon 290 bine ulaşırken, kiralar da tavan yaptı. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, yaklaşık 435 bin adet konutun kredili satıldığını, emlak alımlarının yüzde 65'inin kira getirişi olan gayrimenkullerde yoğunlaştığını ifade etti. 6AYDA YÜZDE 35 ARTİŞ Hakan Erilkun, saüşlann belli lokasyonlarda toplanmadığım, İstanbul'un hemen hemen tamamına yayıldığını, kira artışının son 6 ayda yüzde 35'e ulaştığını söyledi. Erilkun, "Özellikle yılın ikinci yansında dikkat çeken artışlar söz konusu. Beşiktaş'ta yılın ilk çeyreğinde 2 bin 400 liraya kiraya verilebilen 100 metrekare daire, bugün 3 bin 800 liraya kadar çıkabiliyor. Halkalı'da bir gayrimenkul bugün 950 liradan kiraya verilebiliyor" dedi. Konut üretiminin yok denecek kadar az olduğu Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy başta olmak üzere köldü merkezlerde ise yüzde 15 daha artış bekleniyor.

STANBUL DA KİRALAR İKİYE KATLANDI
H H H HH H^P^IH E |hW*M ¦#¦¦ ^BB^M^l^^W^M Megakentte kira fiyatlanjj ¦ IVJ Sf^Liflf JİBM m IIMI11V7 her geçen gün yükseliyor.! JH nV T SİM vM ¦ 'l_flra IW I f 2010 yılından bu güne kira! flİMİ I ;!>¦ ¦ Iipnll¦ PJP^Ulfiyatlarıyüzde 100 artarken] ^ son 6 aydaki ortalama kira I |(M|^^^g^üzde35|ibulduJ EMLAK sektörü seçim ve siyasi çalkantı engelini aştı. Seçim arefesi başta olmak üzere bilinen bazı nedenlerle Türkiye ekonomisinde uzun dönem yaşanan muğlak durum emlak sektörünü engellemedi. Maketten yapılan satışların TÜİK sayısal verilerinde görünmemesine rağmen geçtiğimiz yıl, 1 milyon 290 bin adet konut satılmasının yansı sıra kiraların da tavan yaptığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, yaklaşık 435 bin adet konutun kredili satıldığını ifade etti. EMLAK ALIMLARI YATIRIM HEDEFLİ' İstanbul'daki emlak alımlarının yaklaşık yüzde 65'inin kira getirili mülklerde yoğunlaştığını ve yatırım hedefli olduğunun altını çizen Hakan Erilkun şunları söyledi: "Bu yatırımlar İstanbul'un hemen her bölgesinde özelliklede B ve C gelir düzeyine sahip noktalarında, kira değerlerini neredeyse A grubu seviyesine gelecek kadar zorluyor. Bugün emlak alımı şu lokasyonda çok yoğun demek doğru değil. Çünkü gerek birinci elde gerekse ikinci elde alıcıların bütçeleri ve ek finansman olanaklarına göre dünün değersiz görülen ama bugün kentsel dönüşümle değerini katlayacak olan yapılar da hızla alıcı buluyor." TALEPTEN DOÛAN FİYAT ARTIŞLARI Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun özellikle yılın ikinci yarısında dikkat çeken bir kira artışı yaşandığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Şehrin bilinen merkez- - taş'ta yılın ilk çeyreğinde 2 bin 400 lerinde son 6 ayda ortalama yüzde TL'ye kiraya verilebilen 100 metre- 35'lere varan kira artışları oldu. Bu kare büyüklüğünde bir dairenin fi- durum toplu konut bölgelerindeki yatı bugün 3.800 TL'ye kadar çıka- hareketi dolayısıyla o bölgelerde de bilirken, Halkalı'da 700 TL olan bir talepten doğan fiyat artışlarını da gayrimenkul minimum 950 TL'den beraberinde getirdi. Örneğin Beşik- kiraya verilebiliyor" -••i! !b 'X* 1 Lp tîsısâ-{isf p ffir ^¦SbSIhİ mu p¦¦ ^ 1«¦ ı ¦ f KKrMaîa-M;l'pl€!îr•—SîP•Si*®? Jl l t L wSl kil, EMLAK sektörü seçim ve siyasi çal- tını çizen Hakan Erilkun şunları vam etti: "Şehrin bilinen merkez- taş'ta yılın ilk çeyreğinde 2 bin 400 kantı engelini aştı. Seçim arefesi söyledi: "Bu yatırımlar İstanbul'un lerinde son 6 ayda ortalama yüzde TL'ye kiraya verilebilen 100 metre- başta olmak üzere bilinen bazı hemen her bölgesinde özelliklede 35'lere varan kira artışları oldu. Bu kare büyüklüğünde bir dairenin fi- nedenlerle Türkiye ekonomisin- B ve C gelir düzeyine sahip nokta- durum toplu konut bölgelerindeki yatı bugün 3.800 TL'ye kadar çıka- de uzun dönem yaşanan muğlak larında, kira değerlerini neredey- hareketi dolayısıyla o bölgelerde de bilirken, Halkalı'da 700 TL olan bir durum emlak sektörünü engelle- se A grubu seviyesine gelecek ka- talepten doğan fiyat artışlarını da gayrimenkul minimum 950 TL'den medi. Maketten yapılan satışların dar zorluyor. Bugün emlak alımı beraberinde getirdi. Örneğin Beşik- kiraya verilebiliyor" TÜİK sayısal verilerinde görün- şu lokasyonda çok yoğun demek memesine rağmen geçtiğimiz doğru değil. Çünkü gerek birinci r yıl, 1 milyon 290 bin adet konut elde gerekse ikinci elde alıcıların Ataşehir 1250 1300 1400 1550 1700 230Q7":-a6o satılmasının yansı sıra kiraların bütçeleri ve ek finansman olanak- Bağcllar 525 550 600 800 900 950 1100 da tavan yaptığını belirten Al- larına gore dunun değersiz goru- Bahcelievler 675 700 800 950 1100 ^K> İİ4ÖÖ1 - tın Emlak Genel Müdürü Hakan len ama bugün kentsel dönüşüm- Başakşehir 650 700 750 850 950 1400 1750 ' Erilkun, yaklaşık 435 bin adet ko- le değerini katlayacak olan yapılar F^nvurt snn ^o Rnn 7nn &T un lıonn! " nutun kredili satıldığım ifade etti. da hızla alıcı buluyor.» ™ 700 800 900 1100 So 1™ W? : EMLAK ALIMLARI YATIRIM HEDEFLİ' TALEPTEN DOÛAN FİYAT ARTIŞLARI Kadıköy 750-. 800 900  lKüçükçekmece 600 750 900 1000 1150 1500 1650 istanbul dakı emlak alımları- Altın Emlak Genel Muduru Ha- n , coc , .- nın yaklaşık yüzde 65'inin kira kan Erilkun özellikle yılın ikinci ya- ' 1300 ^t^190^ 21^^ 2700^ 29ÖÖ getirili mülklerde yoğunlaştığını nsında dikkat çeken bir kira artışı ^ ^ lIH Ül * ve yatırım hedefli olduğunun al- yaşandığını vurgulayarak şöyle

İstanbul'da ev kirası tavan yaptı İstanbul'da ev kirasının artış hızına yetişilemiyor. Son 6 ayda kiralarda ortalama yüzde 35'lere varan artış oldu. Orta gelire hitap eden bölgelerde bile kiralar lüks evlerin fiyatına yetişti En az yüzde 15 daha artar İSTANBUL'DA satılık ev fiyatları hızla yükselirken, kiralar da bu artışın gerisinde kalmıyor. İstanbul'daki emlak alımlarının yaklaşıkyüzde 65'inin kiragetirili mülklerde yoğunlaştığını ve yatırım hedefli olduğunun altını çizen Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, "Bu yalı rımlar İstanbul'un hemen her bölgesinde özellikle de B ve C gelir düzeyine sahip noktalarında, kira değerlerini neredeyse A grubu seviyesine gelecek kadar zorluyor. Özellikle yılın ikinci yarısında dikkat çeken bir kira artışı yaşandı. Şehrin merkezinde son 6 ayda ortalama yüzde 35'lere varan kira artışları oldu" dedi. Hakan Erilkun, kiralardaki değişimi şöyle anlattı: "Örneğin Beşiktaş'ta yılın ilk çeyreğinde 2 bin 400 TL'ye kiraya verile- 2016'DA Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi lokasyonlarda kiraların en az yüzde 15 daha artış göstereceğine dikkat çeken Hakan Erilkun, "Bugün yeni üretimin yok denecek kadar az olduğu Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy başta olmak üzere merkezde talep her zaman yoğun. Mevcut alan ve konut kapasitesi sınırlı bilen 100 metrekare büyüklüğünde bir dairenin fiyatı bugün 3 bin 800 TL'ye kadar çıkabilirken, Ilalkalı'da 700 TL olan bir gayrimenkul en az 950 TL'den kiraya verilebiliyor." Verilere göre, Kadıköy'de 2010 yılında 750 lira olan konut kirası 6yılda 2 bin lirayı gördü. Ata- olduğundan fiyatlar artmaya devam edecek" dedi. Mevcut kiracıların haklarını kullanarak kira kontratlarını yenilemeyi tercih etmelerinin de fiyatları etkileyeceğini vurgulayan Erilkun, "Kiralanabilecek mülk sayısı sınırlı olacağı için artan talebin fiyatlara yansıması kaçınılmaz bir hal alacaktır" diye konuştu. şehir'de 2010 yılında 1.250 lira olan konut kirası, geçen yıl 2 bin 300 liraya,bu yıl 2 bin 500 liraya çıktı. Kartal'da 600 lira olan kira 1.750 liraya yükseldi. En düşük kiralar, 1.100 lirayla Bağcılar, 1.200 lirayla Avcılar, Esenyurt, 1.250 lirayla Tuzla'da yer alıyor.


www.facebook.com/altinemlak


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme