21 Şubat 2016 Pazar

ALTIN EMLAK ÖZGÜR DÜŞÜNCE'DE!www.facebook.com/altinemlak


Yazılı basında emlak sektörünün en etkin ismi olan ALTIN EMLAK, bu gün Tüketicilerin Konut Alım ve Tadilat Kararları haberi ile Özgür Düşünce Gazetesi’nde yer almaktadır. Haberlerin görsellerini ek’te bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK
ÜNÜNÜ GÖREMEYEN VATANDAŞ KONUT TAMİRATI» BİLE ERTELİYOR Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, "Konut tamiratına para harcama ihtimali" endeksi Şubat 2015'te 30,4 iken, bu rakam bir yılda yüzde 8,5 azalarak 2016'nın aynı ayında 27,8'e düştü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 7 oranında azalarak 66,64'e indi. Böylece güven endeksi üç ay üst üste olumsuz seyrini korumaya devam etti. TÜKETİCİ KONUTTA KÖTÜMSER Konut tamiratına para harcama ihtimali Şubat ayında, Ocak ayma göre yüzde 3,1 gerileyerek 27,8'e düştü. Konut satin alma endeksi ise neredeyse hiç artmadı. Binde 7'lik gibi cüzi bir artış gösteren konut satın alma endeksi ise Şubat ayında 8,6 oldu. Konut alma endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Hem konut alma hem de konut tamiratına, para harcama ihtimalinin dip seviyelerde olması, tüketicinin konut alma konusuna temkinli yaklaştığını ortaya koydu. SEÇİM SONRASI ARTTI 2015 Ekim ayında yılın en düşük seviyesini gören 'Konut alma ve inşa ettirme endeksi' 1 Kasım seçimleri sonrası, tek başına iktidarın çıkması ve siyasî belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Kasım'da 8,8'e çıktı. Yüzdelik bazda endeks, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 35 gibi rekor seviyede arttı. YÜKSEK KREDİ GÜVENİ ZEDELİYOR Aralık ayında 7.5'e düşen endeks, yüzdelik bazda 14.4 oranına geriledi. Daha sonraki Ocak ayında ise özellikle SMS % e. ,sümeVra t KlRCft_' yabancılann konuta yönelmesiyle son iki ayda toparlandı ve 8,6'ya çıktı. Önceki yıllarda 0,79'lan görmüş olan kredi faiz oranlannın bugün en düşük yüzde 1,13 seviyelerine kadar inebildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, "Dolayısıyla kredi maliyetinin bu denli yüksek olması zaten kredi riskini maksimum 7 yıl vade ile göze alabilen tüketici için alım karannı ertelemesine neden oluyor" dedi. Toplam satışların yüzde 46'sınm kredi yoluyla gerçekleştiğine dikkat çeken Erilkun, kredi faizlerinin düşmesi için mart ayından sonrasını beklemek gerektiğini vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) - - verilerine göre Şubat ayı Tüketici v - i Güven Endeksi yüzde 7 oranında azalarak 66,64'e indi. Böylece güven en- e J ^ deksi üç ay üst üste olumsuz seyrini \ ' TÜKETİCİ KONUTTA KÖTÜMSER . ^ J Konut tamiratına para harcama \ | i ] ihtimali Şubat ayında, Ocak ayma göre \ \ \süm^Ia ' yüzde 3,1 gerileyerek 27,8'e düştü. I § \ Konut satin alma endeksi ise neredeyse " v hiç artmadı. Binde 7'lik gibi cüzi bir artış gösteren konut satın alma endeksi ise b Şubat ayında 8,6 oldu. m Konut alma M ^ endeksinin 100'den M " ' A büyük olması M tüketici " iyimser durumu, ^ ı 100'den küçük olması I I | ise tüketici güveninde IHŞ kötümser durumu ¦ II ¦ il JRv' gostenyor. Hem TJ| ¦ H r^^ıp konut alma hem de konut tamiratına, para harcama ihtimalinin dip seviyelerde olması, tüketicinin konut yabancılann konuta yönelmesiyle son r/İffj alma konusuna temkinli yaklaştığını iki ayda toparlandı ve 8,6'ya çıktı. " "Uf ortaya koydu. Önceki yıüarda 0,79'lan görmüş Ij HANT ÛBAPl SECİM SONRASI MTTI // »» ""»İti OLDIT) 2015 Ekim ayında yılın en düşük inebildiğini belirten Altın Emlak II q Tüketici u M 1 seviyesini gören 'Konut alma ve inşa Genel Müdürü Hakan Erilkun, 11 }nf Ba$kanı Turhan C bPerne$ I ettirme endeksi'1 Kasım seçimleri "Dolayısıyla kredi maliyetinin bu || TO^f ^^°nutsa^&JoJ ^'"Dar I sonrası, tek başına iktidann çıkması ve denli yüksek olması zaten kredi II 0^acj ^ Söküyor, te^y°Ju II siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla riskini maksimum 7 yıl vade ile If s .. rC°k şikayet ahvon ?P'ye dair II Kasım'da 8,8'e çıktı. Yüzdelik bazda göze alabilen tüketici için alım II kuruld^3^6 ^adarMecM l^a 2 11 endeks, Kasım ayında bir önceki aya karannı ertelemesine neden II yanma^ÜnJcü'TC)İÖdarg 1/ göre yüzde 35 gibi rekor seviyede arttı. oluyor" dedi. Toplam satışlann //kazandı beiJirnüf l?evsa^bi 1/ YÜKSEK KREDİ GÜVENİ ZEDEIİVOR »°S£«S"eSS"„ İ5f*«Sî£.,S'w£ il Aralık ayında 7.5 e düşen endeks, Erilkun, kredi faizlerinin düşmesi 11 asj acÜen hayata 'i I] yüzdelik bazda 14.4 oranına geriledi. için mart ayından sonrasını rfedj- II Daha sonraki Ocak ayında ise özellikle beklemek gerektiğini vurguladı. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme