3 Ocak 2016 Pazar

PARA DERGİSİ'NDEYİZ !


Yazılı ve görsel basının emlak sektöründeki en etkin ismi olan ALTIN EMLAK, 2016 yılının ilk gününden yazılı basındaki yerini almıştır. Kuruluşumuz bugün Para Dergisi’nde Boğaz Geçiş Projesi’nin Değer Katacağı Bölgeler konulu haberi ile geniş yer bulmuştur. Haberin görselini ek’li dosyada inceleyebilirsiniz.


Saygılarımızla,

ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK



ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ERİLKUN / Altın Emlak Genel Müdürü dolu yakasında ise Üsküdar, Ümraniye ve . ... . J. Kadıköy ilçelerinden geçecek. Proje. Sö- "Konutlar yüzde 30 prim yapar11 ğütlüçeşme-Altunizade-Gayrettepe-Sütlü- P'Tren yolu tarafında sağlayabilecek bölgeler arasında. ce-Cevizlibağ-lncirli güzergahı boyunca 31 İncirli çevresi hem Geçiş güzergahında ise, Zeytinburnu, kilometre uzunluğa sahip olacak. Bakırköy hem de Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Bahçelievler olarak Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy, PRİM YAPACAK SEMTLER yatırım açısından Gayrettepe, Küçüksu, Altunizade, Projenin açıklanması ile birlikte proje is- ı J öne çıkacak. Bu Ünalan, Söğütlüçeşme bölgeleri prim tikamelinde yer alan hangi bölgelerin yatı- bölge metro, potansiyeline sahip bölgeler olacak. nm açısmdan öne çıkacağı sorusu günde- metrobüs Bu bölgelerde arsa arzı çok sınırlı. , .. ^ , , . . . . . ı • ıf ıı ... . me geldi. Gayrimenkul uzmanları bu soru- kesışımınden sonra Lakın bu projenin gerçekleşmesi ile bu 6 ,.J , . . tren yolunun da güzergahta yer alacak taşınmazlar yu> "Rumeİ1 yakasında Bakırköy, İncirli ve kesişimi olacak. Söğütlüçeşme da konut piyasası için yüzde 30, ofis Bahçelievler, Anadolu tarafında ise, Göz- tarafında ise, Göztepe, Acıbadem ve piyasası için ise yüzde 20 prim tepe, Acıbadem ve Kadıköy semtlerinin Kadıköy bu tren hattından fayda bekliyoruz". yatırım açısından öne çıkacak bölgeler olacak. Yine projenin güzergahını oluşturan, yapılarak zemin verileri belirlenecek, ihale I Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Süt- sürecinin ardından bir yıl içinde mühendis- M t- I: lüce, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, lik projelerinin tamamlanması planlanıyor. • A l| Gayrettepe, Küçüksu, Altunizade, Ünalan Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiri- ve Söğütlüçeşme prim potansiyeline sahip lecek projenin yaklaşık yapım maliyeti 3.5 bölgeler olarak görülebilir" diye yanıtlıyor, milyar dolar olacak. İstanbul Büyükşehir ı öle yandan, 3 Katlı istanbul Metro ve Belediye Meclisi, projenin güzergahının Karayolu Boğaz Geçişi Projesi'nin ctkilc- 1/5000 ölçekli planlara işlenmesini geçtiği- mFfZZd'M f yeccği semtlcrdeki birinci ve ikinci el konut miz mart ayında onaylamıştı. e*'fiyatlarında son altı ayda 25 ile 200 bin TL BEŞ YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK manlannca İfade ediliyor. j istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 3 Katlı İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz >-* . [.^^ağlayan GEÇİŞ TEK TÜNELLE SAĞLANACAK Geçişi Projesi'nin güzergahının 1/5000 öl- (• J 1 tfİSM İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları çekli planlara işlenmesini geçtiğimiz mart arasındaki yolculuk süresini kısaltacak pro- ayında onayladı. Projenin bir ayağını, Av- a je sayesinde, İncirli'den Söğütlüçcşme'ye rupa Yakası'nda E-5 aksmda Incirli'den İv» *^1 hızlı metro ile 40 dakikada ulaşılacak; Has- başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek ' ¦a®' *»' , v dal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık Kav- Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye ka- Vtt' Vv \\> şağı'na ise araçla 14 dakikada geçilecek, dar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro M» *"/. Günde 6.5 milyon yolcunun yararlandığı sistemi oluşturuyor. İkinci ayağı ise, Avru- ^ dokuz farklı şehir içi raylı sistem, hızlı met- pa Yakası'nda TEM Otoyolu aksında Has- - • -*«•— - --- ro ile entegre olacak ve kıtalar arası yolcu- dal Kavşağı'ndan başlayan ve istanbul Bo- cevizlibağ ' kolaylaşacak. Çevre yollarına bağlantı- ğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda .¦--nfc p _ , sıyla diğer şehir içi yollara daha kolay ve Ümraniye Çamlık Kavşağı"na bağlanan II daha hızlı erişim sağlanacak. Proje ile tüm 2x2 şeritli karayolu sistemi oluşturacak. ana arterler birbirine bağlanmış olacak. Beş yıl içinde tamamlanacağı açıklanan Böylece, ayrı tüneller yerine, hem metro 3 Katlı istanbul Metro ve Karayolu Boğaz hem de çift yönlü karayolu boğaz geçişi tek Geçişi Projesi, Avrupa yakasında Beşiktaş, bir tünelle sağlanacak. Ulaşımda yeni bir Şişli, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüp Fatih, Ma dönem başlatan 3 Katlı Büyük İstanbul Zeytinburnu, Bakırköy ve Güngören; Ana- E Tüneli ile istanbul'un iki yakasına daha P1—' -» Eyüp HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 3 - 9 OCAK 2016 PARA 29 Hakan ERİLKUN / Altın Emlak Genel Müdürü "Konutlar yüzde 30 prim yapar II P'Tren yolu tarafında İncirli çevresi hem Bakırköy hem de Bahçelievler olarak yatırım açısından ı ^ öne çıkacak. Bu bölge metro, metrobüs kesişiminden sonra tren yolunun da kesişimi olacak. Söğütlüçeşme tarafında ise, Göztepe, Acıbadem ve Kadıköy bu tren hattından fayda yapılarak zemin verileri belirlenecek, ihale sürecinin ardından bir yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek projenin yaklaşık yapım maliyeti 3.5 milyar dolar olacak, istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, projenin güzergahının 1/5000 ölçekli planlara işlenmesini geçtiğimiz mart ayında onaylamıştı. BEŞ YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 3 Katlı istanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi'nin güzergahının 1/5000 ölçekli planlara işlenmesini geçtiğimiz mart ayında onayladı. Projenin bir ayağını, Avrupa Yakası'nda E-5 aksmda Incirli'den başlayan ve istanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sistemi oluşturuyor. İkinci ayağı ise, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu aksında Hasdal Kavşağı'ndan başlayan ve istanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Ümraniye Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sistemi oluşturacak. Beş yıl içinde tamamlanacağı açıklanan 3 Katlı istanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi, Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüp Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Güngören; Ana- sağlayabilecek bölgeler arasında. Geçiş güzergahında ise, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Küçüksu, Altunizade, Ünalan, Söğütlüçeşme bölgeleri prim potansiyeline sahip bölgeler olacak. Bu bölgelerde arsa arzı çok sınırlı. Lakin bu projenin gerçekleşmesi ile bu güzergahta yer alacak taşınmazlar da konut piyasası için yüzde 30, ofis piyasası için ise yüzde 20 prim bekliyoruz". Bakırköy -^1 I ¦^nSSîi' Ij Cevizlibağ dolu yakasında ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinden geçecek. Proje, Söğüllüçeşme-Altunizade-Gayrettepe-Sütlüce-Cevizlibağ-lncirli güzergahı boyunca 31 kilometre uzunluğa sahip olacak. PRİM YAPACAK SEMTLER Projenin açıklanması ile birlikte proje istikametinde yer alan hangi bölgelerin yatının açısmdan öne çıkacağı sorusu gündeme geldi. Gayrimenkul uzmanları bu soruyu, '"Rumeli yakasında Bakırköy, İncirli ve Bahçelievler, Anadolu tarafında ise, Göztepe, Acıbadem ve Kadıköy semtlerinin yatırım açısından öne çıkacak bölgeler olacak. Yine projenin güzergahını oluşturan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Küçüksu, Altunizade, Ünalan ve Söğütlüçeşme prim potansiyeline sahip bölgeler olarak görülebilir" diye yanıtlıyor. öte yandan, 3 Katlı istanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi'nin etkileyeceği semtlcrdeki birinci ve ikinci el konut fiyatlarında son altı ayda 25 ile 200 bin TL arasında artış görüldüğü gayrimenkul uzmanlarınca ifade ediliyor. GEÇİŞ TEK TÜNELLE SAĞLANACAK İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresini kısaltacak proje sayesinde, İncirli'den Söğütlüçeşme'ye hızlı metro ile 40 dakikada ulaşılacak; Hasdal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık Kavşağı'na ise araçla 14 dakikada geçilecek. Günde 6.5 milyon yolcunun yararlandığı dokuz farklı şehir içi raylı sistem, hızlı metro ile entegre olacak ve kıtalar arası yolculuk kolaylaşacak. Çevre yollarına bağlantısıyla diğer şehir içi yollara daha kolay ve daha hızlı erişim sağlanacak. Proje ile tüm ana arterler birbirine bağlanmış olacak. Böylece, ayrı tüneller yerine, hem metro hem de çift yönlü karayolu boğaz geçişi tek bir tünelle sağlanacak. Ulaşımda yeni bir dönem başlatan 3 Katlı Büyük istanbul Tüneli ile istanbul'un iki yakasına daha İncirli Bahçelievler Eyüp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme