31 Aralık 2015 Perşembe

YILIN SON HAFTASINDA ALTIN EMLAK FARKI !

www.facebook.com/altinmlak2015 yılında da en hızlı büyüme grafiğini sürdüren emlak zinciri olan ALTIN EMLAK yılın son haftasında iş dünyasının en önemli dergilerinden en çok okunan ulusal gazetelere kadar 6 (altı) ayrı yayında, ilgili haberlerin ilk sırasında yer almıştır. Posta, Bloomberg Business Week, Hürriyet İK, Para Dergisi, Yeni Yüzyıl ve Vatan Gazetesi haberlerimizi ek’li dosyalarda inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,


ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK

SİTELER İÇİN CEO YETİŞTİRECEK
Siteler için CEO yetiştirecek Site tarzında inşa edilen konut projeleri, 'profesyonel yöneticilik' mesleğini de ortaya çıkardı. Bu kapsamda MEB onaylı kurslar düzenlenmeye başlandı. Kursu bitirenler daire başına 100 lira hizmet bedeliyle sitelerde yöneticilik yapabiliyor SON yıllardaİstanbul'da inşa edilen konut projeleri, profesyonel anlamda çalışan site ve apartman yöneticilerini ortaya çıkardı. Bu kapsamda profesyonel yöneticileri yetiştirebilmek için Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" başlıyor. Programı tamamlayıp sertifika alan kursiyerler, sitelerde iş bulabilecek, profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olacak. Böylece daire başına 50 ile 100 lira gibi bir hizmet bedeli almabilecek.Örneğin 40 haneli bir blokta yöneticinin kazancı 4 bin TL'ye çıkabiliyor. MEB onaylı sertifika Projenin yaratıcısı ve eğitmen Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır" dedi. Özelmacıklı, 72 saat süren kursun ücretinin 850 TL olduğunu aktardı. Derslerin içeriğinde yöneticilik, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yöne timi, işle Lme projesi, kom şu hakları, kapıcılık hizmetleri ve hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor.

APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ MESLEK OLUYOR
Apartman yöneticiliği meslek oluyor ifssdlH satgM SŞ|jgH TÜRKİYE nüfusunda her beş kişiden birinin yaşadığı İstanbul'da bina yönetimi ayn bir meslek dalı olarak ortaya çıkıyor. 12 milyonu aşkın nüfusun toplu konut tarzı sitelerde yaşaması ile bu alanlann çok daha profesyonelce yönetilmesini zorunlu kılıyor. İşte bu noktada Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" başlıyor. Projenin yaratıcısı ve eğitmen, Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, kursta derslerin, alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verildiğini belirterek, programın apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçlan göz önüne alınarak hazırlandığına dikkat çekti. 72 saat süren Site ve Apartman Yöneticiliği kursunda hafta içi ve hafta sonu programlan bulunuyor. Kurs ücreti ise 850 lira. Aylık kazam 4 bin lira Site ve apartman yöneticilerinin yasal sorumluluklarının artmasının yeni nesillere profesyonel anlamda çalışabilecekleri iş kolu oluşturduğuna dikkati çeken Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır. Örneğin 40 haneli bir blokta binanın yönetiminde daire başında 50-100 lira arası yönetici hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda yöneticinin kazancı bu tek bina için 4 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Sınava tabi tutulacaklar Özelmacıklı, program hakkında şu bilgileri verdi: "Katüımcılann temel hukuk kavramlannı, site ve apartman yönetimiyle ilgili mevzuatı, belediye imar planlannı öğrenmeleri amaçlanıyor. Aynca toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları, kendilerini doğru ifade etmeleri, etkin dinleyici olmalan ve ikna edici iletişim kurmalan da hedefleniyor. Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlara, kurs bitirme belgesi verilecek. Katılımın zorunlu olduğu derslerde gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yönetimi, işletme projesi, komşu hakları, komşuların uyması gereken konular, kapıcılık hizmetleri, hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor." Toplu konut tarzı sitelerde yaşayanların artması ile profesyonel yönetim ihtiyacının doğması yeni bir mesleğin oluşmasını sağladı. Bu doğrultuda MEB, Site ve r*""' Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı başlattı

PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİCİLERİ GELİYOR
Profesyonel apartman yöneticileri geliyor ması ve güvenlik gibi profesyonelce gerçekleştirilmesi gereken konular bulunuyor. Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın verdiği bilgiye göre 20 milyon nüfuslu İstanbul'da nüfusun yüzde 4o'ı da sitelerde oturmayı tercih ediyor. Günümüzde sitelerde profesyonel yönetim oranı ise yüzde 7. Sitelerde oturmayı tercih edenlerin oranının giderek artması bekleniyor. Bu nedenle, site-apartman T 1 yöneticilerine ihtiyaç y artacak, 4.000 TL MAAŞ Bir site veya apartman için profesyonel yönetim desteği alınması halinde ödenecek ücret, hane sayısı, bina toplam alanı ve alınması istenen hizmetlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 40 haneli bir blokta binanın yönetiminde daire başına 50-100 TL arası yönetici hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda yöneticinin kazancı bu tek bina için 4.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. MEB ONAYLI YÖNETİCİLİK KURSU Apartman-site yöneticiliği ile ilgili kanunen bir eğitim kıstası bulunmuyor. Özelmacıklı, bu konudaki eksikliği gidermek ve bu işi meslek olarak edinmek isteyenler için MEB onaylı Apartman ve Site Yöneticiliği kursu projesini hayata geçirdiklerini anlatıyor. 72 saatlik eğitimde gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yönetimi, işletme projesi, komşu haklan, komşuların uyması gereken konular, kapıcılık hizmetleri, hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor. ofesyonel yönetim or urmayı tercih edenle: ¦İSfaMaıflH [fflöcıkir ödenecek ücret, har alanı ve alınması ist değişkenlik eösteriv Deniz TÜRSEN APARTMAN ve site yöneticilerinin görevi çoğunlukla sadece aidat toplanmasından ve genel giderlerin karşılanmasından ibaret sayılıyor. Oysa bina yönetiminin sorumlulukları arasında kararların alınma şekli, uygulanması, yıllık bütçenin ve amortismanların oluşturuldu.

FUARDA YENİ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU.
/JLTINEMMK Fuarda yeni girişimcilerle buluştu... 1998 yılından beri, tamamı yerel sermayeli, güçfü sistem altyapısına sahip bir emlak franchising markası olan Altın Emlak, bu yıl da fuardaydı... Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim verme yetkisine sahip ilk kuruluş olma özelliği taşıyan Altın Emlak, fuara özel kampanyasıyla ytl sonuna kadar 14 ofis daha açmayı hedefliyor. Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı ilk ve tek firma olan Altın Emlak, fuara özel Altın Finans Franchise Girişimci Destek paketi uygulamasıyla herhangi bir finans kuruluşunu araya koymadan 18 aya kadar vadelendirme olanağı sağlıyor. Verimli çalışma ile sınırsız kazanç imkanı 22 ilde 98 bayisi bulunan Altın Emlak, markalı bir zincirin güvencesiyle İş kurmak isteyen binlerce girişimciye, hedeflerine ulaşabilme İmkanı sağlıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun; temsilciliklerinin, dış tabelalarından, matbuatlarına, müşteri sözleşmelerinden, branda, afiş ve kartvizitlerine varıncaya kadar bütün görsel unsurları bedelsiz temin ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Bayilerimize, piyasa hakimiyetinin yanı sıra mesleki bilgi anlamında da sürekli eğitimler veriyoruz. Altın Emlak Ailesi'ne katılan bayilere, mesleğin uygulamalı yönünü birebir öğretmek amacıyla ayrı uygulamaya yönelik temel eğitimler de veriyoruz. Franchising, işletme sahibinin mali açıdan bağımsızlığı demektir. Bu nedenle Altın Emlak, kardan pay, reklama katkı payı gibi farklı isimler adı altında temsilciliklerine ek mali zorunluluklar getirmiyor. Yaptıkları yatırımı da ilk 6 ayda amorte ediyor. Verimli çalışma sistemiyle sınırsız kazanç imkanı da sunuyor"dedi.

EMLAK SAHİBİ YABANCILARA VATANDAŞLIK HAKKI

Dünya piyasaları ile entegre hale gelen Türk emlak sektöründe yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımı her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Öyle ki, hedeflenen ülke vatandaşlarının önem verdiği noktaların ağırlık kazandığı proje üretimlerinden yabancı müşterilere yönelik fiyat indirimi ve ödeme kolaylıklarına kadar onlarca projenin hayata geçirildiği ülkemizde yabancılara oturum hakkı 6 (altı) aydan 1 (bir) yıla çıkarılacak. Bu durum da yabancıların vatandaşlık hakkı edinmelerini beraberinde getirmelidir. Bu konuda tespitlerde bulunan ALTIN EMLAK Genel Müdürü Hakan ERİLKUN şunları söyledi: Mütekabiliyet Yasası’ndaki düzenlemelerle beraber Türkiye, yabancı müşteriler için gerçek bir gayrimenkul cenneti halini aldı. Kısa bir süre öncesine kadar adeta hayal gibi görünen ve gerçekleşmesi devletlerarası protokollerin aşılmasıyla mümkün olan yabancılara satış, bugün toplam satışlar içinde %20’ye yakın bir paya sahip. Gelecekte de sektöre ve ekonomiye yön verecek önemli kalemler arasında bulunan yabancıya satışın sahip olduğu bu büyük pazar, inşaat ve proje firmalarını bu pazara yönelik üretim ve fiyat politikaları ile hareket ettirtecek kadar güçlü hale geldi. Türkiye’den gayrimenkul alan yabancılara tanınan oturum hakkının 1 (bir) yıla çıkarılması bu pazarda üretim teşviğini ve dolayısıyla satış hacmini katlayacaktır.’

Pek çok yabancı ülkede yabancılara yalnızca oturum değil vatandaşlık hakkının bile gayrimenkul alımı ile teşvik edildiği bir uygulamanın Türkiye’de de düzenlenmesi emlak sektörünün muazzam bir ivme yakalamasını sağlayacaktır’ diyen ERİLKUN görüşlerini şu sözlerle ifade etti:  Yalnızca ekonomik darboğazı aşmak amacıyla değil siyasi ve ekonomik ilerici politikalarda da yabancıları ülkeye çekebilmek amacıyla oturum ve vatandaşlık hakkı verilmesi gayet doğaldır. Bugün Macaristan’da 40.000 EURO değerinde gayrimenkul alanlara 1 (bir) yıllık oturum hakkı, 400.000 EURO’luk iş kuranlara da vatandaşlık veriliyor. Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da 250.000 EURO’luk iş kurup Alman vatandaşlarına iş imkanı sağlayanlara oturum ve vatandaşlık hakkı sağlanıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir. Türkiye oturum hakkı süresinin en kısa olduğu ülkelerden biridir. Bu süre artırılmalı ve vatandaşlık hakkı ile entegre olacak bir süreç izlenmelidir. Zira burada söz konusu olan emlak sektörü değil makro ekonomi ve ulusal kazançtır.’

ALTIN EMLAK Hakkında:
1998 yılından beri faaliyet gösteren Altın Emlak; tamamı yerel sermayeli, güçlü sistem altyapısına sahip bir emlak franchising markasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim verme yetkisine sahip ilk kuruluş olma özelliği taşıyan Altın Emlak, hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü’nden onaylı ilk ve tek firmadır. Türkiye’de 24 ilde toplam 97 bayii ağı bulunan Altın Emlak, büyümesini franchising sistemi ile sürdürüyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme