5 Ekim 2015 Pazartesi

EMLAKTA SİSTEMİN ADI : FRANCHISE Emlak sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olması nedeniyle her zaman gözdedir. Ülkemizde en önemli karların elde edildiği emlak sektörü, inşaat sektörünün önlenemez yükselişi ile gücüne güç katmaktadır. İşletmecilik açısından da sektörümüz en cazip sektördür. İşletme riskinin kira ve birkaç küçük değişken maliyet kaleminden ibaret olduğu emlak sektöründe, gerek işletmeci gerekse çalışan anlamında emlakçı sayısındaki hızlı artışı ve çoğu zaman kirli rekabeti de beraberinde getirmektedir. İşte Franchising bu kirli rekabetten galip çıkarak rakipler arasında fark yaratmanın, sistemli bir ağ dahilinde çalışmanın yoludur. Bu açıdan bakıldığında Franchising sistemine kar garantörü demek de yerinde olacaktır. Zira kendine ait bir yasası bile bulunmayan, çalışma esasları içinde bulunduğumuz yüzyılda hala yalnızca birkaç temel maddeden oluşan Türk Emlakçılık Standartları Tebliği ile düzenlenen emlak sektöründe öne çıkabilmek, fark yaratabilmek ve bunun meyvesini elde edebilmek zorlu bir yoldur. Bu nedenle franchise sistemi girişimciye tüm bu altyapı ve startı hazır olarak sunduğu, deneyimi ve uzmanlığı ile liderlik ettiği için sektörde uzmanlığın sembolü, başarının garantörüdür. Ne var ki franchise sistemi, bayilik sisteminden her açıdan ayrılan ve tamamen standartlara dayalı bir sistem olduğu için iki açıdan büyük zorluğu bulunur. Birincisi girişimci açısından denenmiş, başarısı kanıtlanmış bir sisteme bağlı olmak başta cazip gelse de bütünün (markanın) yararına olan uygulamalar girişimcinin uyumlu ve anlamlı katılımıyla hayat bulacağı için girişimcinin bu açıdan kolektif çalışamaya yatkınlığı, vizyonunu sürekli geliştirmesi ve bir örgüt yapısıyla çalışmaya uygun bir yapıya sahip olması gerekir. Zira franchise sisteminde ‘ben’ yoktur, ‘biz’ vardır; her faaliyet ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var’ sözünü, her başarı ise ‘yarım sıfırdan büyüktür’ aritmetik gerçeğini esas alır. Çabalar tekil değil bütüncüldür, ürünün verimi ise paylaşıma dayalıdır. Marka verenin de bu açıdan (franchisor) örgütü içerden ve dışarıdan hem markayı geliştirecek hem de franchisee’lerine sürekli değer katacak yeni uygulamalarla desteklemesi, piyasadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor olabilmesi gerekir. Bu anlamda başarılı franchise veren yani franchisor olmanın yolu sadece ağı genişletmekten ibaret değildir; kuralları kesin sınırlarla belirlenmiş sistemi yayarken piyasanın ihtiyaçlarına göre ilerici çözümleri önderlik yaparak uygulayabilmekten, franchisee’lerine değer katarken müşteri kanadında zaman zaman şaşkınlık uyandıracak kadar cesur adımlar atabilmekten geçer.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme