24 Ağustos 2015 Pazartesi

ALTIN EMLAK EKONOMİST ve PARA DERGİLERİNDE ! Yazılı basında emlak sektörünün en etkin ismi olan ALTIN EMLAK, bu hafta Ekonomist’te ‘Sitelerde Aidatlar’, PARA Dergisi’nde ise ‘Girişimci Dostu Marka: ALTIN EMLAK’ haberi ile yer almaktadır. Haberlerin görsellerini ek’te bulabilirsiniz. Saygılarımızla, ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK BODRUM'A ODAKLANDI s ¦ kl j ¦ ^9 ^V k ^V i V i ^V A ^H I r HOTTO^H Levent GÖKMEN ^Lt' #*f^B lgokmen@ekonomist.com.tr ¦ Bodrum'a odaklandı İnşaat sektöründe nitelikli projeleriyle tanınan Çağdaş Holding, 1987'de İstanbul'da başladığı faaliyetlerini 1997'de Bodrum'a taşıdı. Yatırım rotasını Bodrum'a çeviren holding, bugün Bodrum'da limandan otele, rezidanstan konuta lüks projelere imza atıyor... fimıaları arasına giren Çağdaş Holding, beton elektronik ve havacılık sektörlerindeki 10J9H dokuz şirketi ile faaliyet gösteriyor. JÂjfcW>jfc»z^jS$ii^^^53BBİMâ^^B Bodrum'un önde gelen şirketleri arasına —jHjpî giren Çağdaş Holding, Bodrum gemi yanaşma limanı, merkezi olan Yüksel Çağlar Iş Merkezi, Avenue İş Merkezi ve projelerinin de aralarında yer aldığı 30 " İL ^projeye^irrıza attı. | Holding CEO'su Çağdaş Çağlar ile |İ&^2^Z 4 , bölgelerinden biri. Orada satış hızı yaklaşık 75 milyon Euro'luk yatırım bulabiliyor. yaptık. 2015 yılında da ikinci otelimiz BBgİffilİ - Bodrum'daki proje rekabetini nasıl merkezde Şal varağa Projesi'ne devam Çünkü iyi inşaat tırmalan, uluslararası ediyoruz. Son olarak da bu yıl dünya marka la ny la işbirliği yaparak Bodrum'un ilk heliportunun inşaatına dünyanın sayılı turizm bölgeleri Bodnıma yatırımlar yapıyorlar. Bu da başladık Bodrum'un çeşitli arasında konumlandınnak. Bunun da Bodnım'un nitelikli bir şekilde bölgelerinde arsalarımız bulunuyor. ancak doğru projeler ve doğru büyümesinde önemli rol oynuyor. Bunlaıı da doğru zamanda ve doğru yapılandırmayla gerçekleşeceğine Bodrum Belediye Balkanı Mehmet projelerle hayata geçinneyi planlıyoruz. inanıyoruz. Bodrum dışındaki diğer Koeadon ve Türkiye Seyahat Acenteleri İnşaat sektöründeki hedefiniz tüm projelerimizde de bu vizyonumuz Birliği (TÜRSABj Başkanı Başaran nedir? ön planda olacak. Ulusoy'un öncülüğünde çalışmalan İnşaat sektöründe, işçilikten Siyasi belirsizlikler projelerinize sürdürülen kongre merkezinin kullandığımız teknolojiye kadar en nasıl yansıyor? Bodrum'un en önemli ihtiyaçlarından iyisini istiyoruz. Bu hedef Türkiye'deki siyasi belirsizlikler biri olduğuna inanıyoruz. Kongre doğrultusunda da üstümüze düşenin eıi dolaylı da olsa bir psikolojik etki merkezinin hayata geçmesi, hem farklı iyisini yaparak markamızı hep daha yaratıyor. Fakat Bodrum, Türkiye'nin bir kitleyi Bodrum'a çekecek hem de yukanlara çıkarmaya çalışıyoruz ve dünyanın iklimiyle, deniziyle, Bodrum'un turizm sezonunun Amacımız Bodrum'u sadece Türkiye'nin güneşiyle ve sosyal hayatı ile en değerli uzamasına vesile olacaktır. Levent GÖKMEN lgokmen@ekonomist.com.tr Bodrum'a odaklandı İnşaat sektöründe nitelikli projeleriyle tanınan Çağdaş Holding, 1987'de İstanbul'da başladığı faaliyetlerini 1997'de Bodrum'a taşıdı. Yatırım rotasını Bodrum'a çeviren holding, bugün Bodrum'da limandan otele, rezidanstan konuta lüks projelere imza atıyor... Bodrum'un önde gelen gayrimenkul fimıalan arasına giren Çağdaş Holding, turizm, inşaat, beton sanayi, peyzaj, gıda, enerji üretimi, yayıncılık, elektronik ve havacılık sektörlerindeki dokuz şirketi ile faaliyet gösteriyor. Bodrum'un önde gelen şirketleri arasına giren Çağdaş Holding, Bodrum gemi yanaşma limanı, Bodrum'un ilk iş merkezi olan Yüksel Çağlar Iş Merkezi, Avenue İş Merkezi ve konut projelerinin de aralarında yer aldığı 30 farklı projeye imza attı. En son SwissOtel Resoıl Bodrum Beach projesini 13 Haziran'da lıayata geçken şirket, Bodrum merkezde konumlanan ve gelecek yıl açılması planlanan SwissOtel projesinin inşaatına devam ediyor. Çağdaş Holding CEO'su Çağdaş Çağlar ile projelerini konuştuk... Projelerinizden ve yatırım planlarınızdan bahseder misiniz? SwLssOtel Resort Bodrum Beaclre yaklaşık 75 milyon Euro'hık yatınm yaptık. 2015 yılında da ikinci otelimiz için yaklaşık 100 milyon Euro'luk yatınm planl iyoruz. Bunun yanı sıra 40 milyon Euro'luk bir yatıranla Bodrum merkezde Şalvarağa Projesi'ne devam ediyoruz. Son olarak da bu yıl Bodnım'ıın ilk lıeliportunun inşaatına başladık. Bodnım'un çeşitli bölgelerinde arsalanmız bulunuyor. Bunlaıı da doğnı zamanda ve doğru projelerle hayata geçinneyi planlıyoruz. İnşaat sektöründeki hedefiniz nedir? İnşaat sektöründe, işçilikten kullandığımız teknolojiye kadar en iyisini istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da üstümüze düşenin eıi iyisini yaparak markamızı hep daha yukanlara çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız Bodrum'u sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm bölgeleri arasında konumlandınnak. Bunun da ancak doğru projeler ve doğnı yapılandımıayla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bodrum dışındaki diğer tüm projelerimizde de bu vizyonumuz öıı planda olacak. Siyasi belirsizlikler projelerinize nasıl yansıyor? Türkiye'deki siyasi belirsizlikler dolaylı da olsa bir psikolojik etki yaratıyor. Fakat Bodrum, Türkiye'nin ve dünyanın iklimiyle, deniziyle, güneşiyle ve sosyal hayatı ile en değerli yerlerinden biri konumunda. Sürecin Bodrum'un ilerleyişini çok fazla etkilediğini düşünmüyoruz. Bodrum, doğru yatırımlar yapıldığı sürece hep çıtasını yukanya taşıyacaktır. Bodrum son dönemin en popüler bölgelerinden biri. Orada satış hızı nasıl? Bodrum'da doğru konumlandırılmış ve tasarlanmış bir proje, kaliteli işçilik ile birleştiğinde mutlaka kolayca alıcı bulabiliyor. Bodrum'daki proje rekabetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bodrum'da rekabet her geçen gün artıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çünkü iyi inşaat tırmalan, uluslararası dünya markalaııyla işbirliği yaparak Bodnım'a yatınmlar yapıyorlar. Bu da Bodnım'un nitelikli bir şekilde büyümesinde önemli rol oynuyor. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Koeadon ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSABj Başkanı Başaran Ulusoy'un öncülüğünde çalışmalan sürdürülen kongre merkezinin Bodrum'un en önemli ilıtiyaçlanndan biri olduğuna inanıyoruz. Kongre merkezinin hayata geçmesi, hem farklı bir kitleyi Bodnım'a çekecek hem de Bodrum'un turizm sezonunun uzamasına vesile olacaktır. Markalı projelerde aidatlar cep yakıyor Son 15 yıl içinde popüler hale gelen site yaşamı beraberinde sosyal alanları da getiriyor. Çocuklu aileler için biiyük ra hatlık sağlayan bu konseptiıı rahatlığı nın yaın sıra ekonomik olarak da bir kül feti var. Sosyal donatılarından dolayı ki mi sitelerde aidatlar aylı kira bedelleri kadar pahalı olabiliyor. İstanbul'da metrekare başına aidat fiyatının di ğer illere göre daha yüksek oldu ğuna dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun. yüksek aidatların marka projelerde ev sat mada dezavantaj oluşturmaya baş ladığını söylüyor. Aidatlarda İstanbul Avrupa Yakası'nın metrekarede 13,16 lira de ğer ile ilk sırayı aldığına işaret eden Erilkun, "İkinci sırayı metrekarede 9,44 lira ile Ankara. 7,5-1 ile Anado lu Yakası ve 4,01 lira ile İzmir takip ediyor. İstanbul Güngören metre karesi 1,02 lira ile en düşük değere salıipken, Beşiktaş 5,6 lira ile eıı yüksek aidat ortalamasına salıip ilçeler" diyor. İstanbul'da markalı projelerde en düşük aidatın 300 lira olduğuna dikkat çeken Hakan Erilkun şunları söylüyor: "Beşiktaş'ta 100 metrekarelik bir evin ai datı 560 lira. Bu rakamlara ısınma mas • rafları dahil değil. Dünyada konııt fiyatı en çok artan ülkeyiz. Bir de aidat probleminin oluşması sektör açısından problem oluşturabilir. Bu sebeple bunun kontrol edilmesi, devletin müdahil ola rak, önlem alması gerekiyor." Avrupa Konutları markası ile öne çıkan Artaş înşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, projelerinde aidat bedellerini 'site içinden yönetim sistemi' ile düşük tuttuklarını söylüyor. Sitelerde yönetim şirketi ya da dışarıdan site yöneten şirketlerin kullanılmasının aidatları çok yükselticine dikkat çeken Çetinsaya, "Site yönetimi için şirket kumıuyoruz, sadece taşeron şirketten güvenlik hizmeti alıyoruz. Şirket kıınıp yönetilmesi halinde yüzde 35 fiyat yükseliyor. Peyzaj, temizlik, site yönetiminin personelinin hizmeti olduğunda aidatlar düşüyor" diyor. Hangi projenin min Türkiye'de son yıllarda birbiri ardına yeni gayrimenkul projeleri geliştiriliyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok gelişmiş kent şantiye görünümünde. Bu süreçte bira cepheleri için belirli bir standart olmaması nedeniyle herkes istediği şekilde bina yapıyor. Kimi toprak tonları gibinatürel renkleri kullanırken kimi de gökkuşağının renklerini içeren binalara imza atabiliyor. Bu da kentlerde gözleri tırmalayan, insanları rahatsız eden binaların yan yana sıralanmasına neden olabiliyor. Ülkemizde inşa edilen binaların dış cephelerinde seçilen renklerdeki karmaşa sıkıntısı, geçtiğimiz günlerde sahiplerine teslim edilen ve yaşamın başladığı Tema İstanbul projesinin ortaklarından Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantıır tarafından yeniden gündeme getirildi. Türkiye'de birbirinden uyumsuz renklerle insanların gözünü tırmalayıp projeler üretildiğini, bunun da kendisini son derece rahatsız ettiğini belirten Kantur, "Tepe Grubu'ndayken doğru renk kullanmaları için beş kişiden oluşan mimari ekibin bir hafta italya'da gezmesini istemiştim, çünkü toprak renklerinin uyumlu kullanımını öğrensinler diye. Tema İstanbul projesinde de aynı şeyi yaptık. Projemizde toprak renklerini kullanarak gözü tırmalamayan bir renk uyumu yakalandı ve içime sindi" diyor. Mesa, Artaş-Avrupa Konutları, Öztaş, Kantur&Akdaş Ortak Girişim Grubu tarafından Atakent'te 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Tema İstanbul 3 bin 531 konuttan oluşuyor. İtalya'ya gitti? 048_04 9_EKO_34 : Layout. 1 8/21/15 5:43 PM Page 2 ^ Başka bir arzunuz? UZMANI Markalı projelerde aidatlar cep yakıyor Son 15 yıl içinde popüler lıale gelen site salıipken, Beşiktaş 5,6 lira ile eıı yüksek raflatı dahil değil. Dünyada konut fiyatı yaşamı beraberinde sosyal alanları da aidat oıtalanıasma salıip ilçeler" diyor. en çok artan ülkeyiz. Bir de aidat probgetiriyor. Çocuklu aileler için büyük ra İstanbul'da markalı projelerde en leminin oluşması sektör açısından prob- hatlık sağlayan bu konseptiıı rahatlığı düşük aidatın 300 lira olduğuna dikkat lem oluşturabilir. Bu sebeple bunun nın yaın sıra ekonomik olarak da bir kül çeken Hakan Erilkun şunları söylüyor: kontrol edilmesi, devletin müdahil ola feti var. Sosyal donatılarından dolayı ki "Beşiktaş'ta 100 metrekarelik bir evin ai rak, önlem alması gerekiyor." mi sitelerde aidatlar aylı kira bedelleri datı 560lira. Bu rakamlara ısınma mas- Avrupa Konutları markası ile öne kadar pahalı olabiliyor. İstanbul'da çıkan Artaş înşaat'ın Yönetim Ku- metrekare başına aidat fiyatının di ruhi Başkanı Süleyman Çetinsaya, ğer illere göre daha yüksek oldıı Proje M2/TL projelerinde aidat bedellerini 'site ğuna dikkat çeken Altın Emlak Ge- Alaşehir | Ağaoğlu My World j 3 | içinden yönetim sistemi' ile düşük nelMüdürü Hakan Erilkun. yüksek Bahçelievler I Istvvest I 3 74 I ruttu^':irını söylüyor. Sitelerde yö- aidatların marka projelerde ev sat —; ; ; —: netim şirketi ya da dışarıdan site , , . , Bahçeşehir 1 Bızımevier I 3,15 . . , . , mada dezavantaj oluşturmaya baş - —— 1 1 1 yöneten şirketlerin kullanılmasının kdig.ni söylüyor. Bahçeşehir | Spradon Kuleler | 4J aidatları çok yükselticine dikkat çe- Aidatlarda İstanbul Avrupa Ya- Beşiktaş | Büyükhanlı | 7J keıı Çetinsaya, "Site yönetimi için kası'nm metrekarede 13,16 lira de Beylikdüzû | Ihlas 3 I 2 | şirket kumıuyoruz, sadece taşeron ğer ile ilk sırayı aldığına işaret eden Halkalı | Soyak Evostar | 2 | şirketten güvenlik hizmeti alıyomz. Erilkun, "ikinci sırayı metrekarede Halkalı | Soyak Olimpiakent | 2,60 | Şirket kurup yönetilmesi halinde 9,41 lira ile Ankara. 7,5-1 ile Anado Maslak | Masthattan | 4 | yüzde 35 fiyat yükseliyor. Peyzaj, İn Yakası ve 4,01 lira ile İzmir takip Sancalctepe | Sinpaş Lagün | 4,50 | »mMk, site yönetiminin persone- ediyor. İstanbul Güngören metre — ""— " . linin hizmeti olduğunda aidatlar T.. ... , Gaziosmanpaşa I Avrupa Konutları TEM I 1,75 ... .. „ q karesi 1,02 ura ile en duşuk değere - - - — T 1 — -1 1 düşüyor diyor. ^ Hangi projenin mimarları İtalya'yo gitti? Türkiye'de son yıllarda birbiri ardına yeni gayrimenkul projeleri yapıyor. Kİmİtopraktonlarıglbİnatürelrenklerikullanırken Bu da kentlerde gözleri tırmalayan, insanları rahatsız eden ^ 0 ^ Ülkemizde inşa edilen binaların dış cephelerinde seçilen ^ Jj renklerdeki karmaşa sıkıntısı, geçtiğimiz günlerde sahiplerine ^ ^ \ g- ıft teslim edilen ve yaşamın başladığıTema İstanbul projesinin I ? jj ı^| ortaklanndan Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı AH İBnn.V ^ jj Kantur tarafından yeniden gündeme getirildi. Türkiye'de jj j birbirindenuyumsuzrenklerleinsanlarıngözünütırnnalayıp l 'M": projeler üretildiğini, bunun da kendisini son derece rahatsız 11 ıy-/ ettiğini belirten Kantur, "Tepe Grubu'ndayken doğru renk kullanmaları için beş kişiden oluşan mimarı ekibin bir hafta İtalya da gezmesini istemiştim, çunku toprak renklerinin I JÎ Ataşen ır Bahçelievler Bahçeşehir Bahçeşehir Beşiktaş Beylikdüzû Halkalı Halkalı Maslak Sanca ktepe Gaziosmanpaşa Ağaoğlu Myvvorld j lstwest | Bizimevler | Spradon Kuleler | Büyükhanlı | Ihlas 3 | Soyak Evostar | Soyak Olimpiakent j Masthattan | Sinpaş Lagün J Avrupa Konutları TEM I GİRİŞİMCİ DOSTU MARKALAR Girişimci dostu markalar ^ -C A Franchising sistemiyle istikrarlı bir büyüme trendi yakalayan şirketler, dönem dönem kampanyalar düzenliyorlar. Bazdan franchise bedeli almazken, bazısı da reklam katılımı ya da cirodan pay almıyor. İşte, franchise yatırım şartlarını kolaylaştıran markalar... ersan çjpjak FRANCHİSİNG sektörünün en çok talep gören markalan arasındalar. Bu yıl adeta yatırımcı akınına uğradılar. Türkiye'nin her tarafından franchise tulepleri alıyorlar. Bazıları global dev zincirletin, bazıları ise ulusal pazarın öncü markaları. Para Dergisi olarak restorandan kahve evine, pizza- cıdan tekstile kadar birçok sektörde faaliyet gösteren markaları araştırdık. Kendi işini kurmak isteyen yatırımcılar için kolaylıklar sunun markalan tespit ettik. Bunlar arasında franchise giriş bedeli almadan yeni şubeler açacak olanlar da var. Bazıları ise yılsonuna kadar sürecek kampanyalar başlattılar. Örneğin, ünlü İtalyan çocuk giyim markası Hannont&Bhıine, belirli bir süre franchise bedelini almayacak. Kocatepe Kahve Evi. 50 bin dolar olan franchise giriş bedelini 75 bin TL'ye düşürdü. İşte, girişimci ve yatırımcılara cazip fırsatlar sunan markaların yatırım şartları... KOCATEPE KAHVE EVİ Yılsonuna kadar kampanya Kocatepe Kahve Evi'nin 50 hin dolar olan franchise giriş hedeli, 2015'in sonuna kadar 75 bin TL'ye indirildi. Mekanların metrekare kurulum maliyeti 850 ile bin dolar arasında değişiyor. Aylık cirodan yüzde 4 katkı payı alınıyor. İşletmenin kar oranı yaklaşık olarak cironun yüzde 2030u arasında değişiyor. Kocatepe Kahve Evi açmak için merkezi lokasyonlarda işlek caddeler tercih ediliyor. İşyeri büyüklüğünün en az 250 metrekare olması gerekiyor. Bu alanın en az üçte ikisinin açık alan olması şart. Firma yatırımcılarına reklam, eğitim, satış, planlama, strateji, ArGe gibi birçok farklı alanda destek veriyor. Firmanın 40 şubesi var. Yılsonuna kadar franchising sistemiyle 10 şube daha açılması hedefleniyor. Firma 2016'da yurtdışında ilk şubesini açmaya hazırlanıyor. Telefon: 0312 424 14 54 E-posta: info@kocatepekahveevi.com.tr Web: kocatepekahveevi.com.tr CHAY Kısa zamanda yüksek getiri CILAY, uluslararası proje geliştirme şirketi olan Cafe Konsept'in iki yıllık çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış, özellikle sıcak içecck kategorisinde dünyanın önde gelen marka konseptlerini incelenerek hazırlanmış. Şubelerinde demleme çay ve kahve çeşitleri bulunuyor. Demleme çay ile diğer çay vc kahve çeşitlerinin yanı sı- -l i tr- m \ # ¦ ^ \ .t \W - \ \ ; 1/ Girişimci dostu markalar ^ B A ? -*) Franchising sistemiyle istikrarlı bir büyüme trendi yakalayan şirketler, dönem dönem kampanyalar düzenliyorlar. Bazdan franchise bedeli almazken, bazısı da reklam katılımı ya da cirodan pay almıyor. İşte, franchise yatırım şartlarını kolaylaştıran markalar... ersan çipiak FRANCHİSİNG sektörünün en çok talep cıdan tekstile kadar birçok sektörde faali- lar başlattılar. Örneğin, ünlü İtalyan çogören markaları arasındalar. Bu yıl adeta yet gösteren markaları araştırdık. Kendi cuk giyim markası llaımoni&Blaine, beyatırımcı akınına uğradılar. Türkiye'nin işini kurmak isteyen yatırımcılar için ko- lirli bir süre franchise bedelini almayacak, her tarafından franchise talepleri alıyorlar. laylıklar sunan markalan tespit ettik. Bun- Kocatepe Kahve Evi. 50 bin dolar olan Bazıları global dev zincirlerin, bazdan ise lar arasında franchise giriş bedeli almadan franchise giriş bedelini 75 bin TL 'ye düşürulusul pazarın öncü markaları. Para Der- yeni şubeler açacak olanlar da var. Bazda- dil İşte, girişimci ve yatırımcılara cazip fivgisi olarak restorandan kahve evine, pizza- rı ise yılsonuna kadar sürecek kampanya- satlar sunan markaların yatırım şartları... KOCATEPE KAHVE EVİ deler tercih ediliyor. İşyeri büyüklüğünün en az 250 metrekare ol- Yllsonuna kadar kampanya ması gerekiyor. Bu alanın en az üçte ikisinin açık alan olması şart. Kocatepe Kahve Evi'nin 50 bin dolar olan franchise giriş bedeli, Firma yatırımcılarına reklam, eğitim, satış, planlama, strateji, Ar- 2015'in sonuna kadar 75 bin TL'ye indirildi. Mekanların metrekare Ge gibi birçok farklı alanda destek veriyor. Firmanın 40 şubesi var. kurulum maliyeti Yılsonuna kadar franchising sistemiyle 10 şube daha açılması he- 4 850 ile bin dolar defleniyor. Firma 2016'da yurtdışında ilk şubesini açmaya hazıılanı- -1 yp aH arasında değişi- yor. ı ft] | yor. Aylık cirodan Telefon: 0312 42414 54 U* yüzde 4 payı info@kocatepekahveevi.com.tr nin kar oranı yak- laşık olarak ciro- CHAY 30u arasında de Kısa zamanda yüksek getiri ğişiyor. CIIAY, uluslararası proje geliştirme şirketi olan Cafe Konsept'in Kocatepe Kah- iki yıllık çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış, özellikle sıcak ve Evi açmak için içecck kategorisinde dünyanın önde gelen marka konseptlerini in- A merkezi lokas- celenerek hazırlanmış. Şubelerinde demleme çay ve kahve çeşitleri *S yonlarda işlek cad- bulunuyor. Demleme çay ile diğer çay vc kahve çeşitlerinin yanı sı- 36 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 L1 rK I ra sandviç, kek, kurabiye ve özgün soğuk içecekler bulunuyor. CHAY Franchise Müdürü Öze! Oytun Türkoğlu, "Kendi işini kurmak isleyen, gıda sektörünü seven girişimciler ve iş insanları için kazançlı yalırım fırsatı sunuyoruz" diyor. Firma yatırımcısına özel franchising modeli sunuyor. Telefon: 0312 995 00 17 E-posta: merhaba@chay.com.tr Web: chay.com.tr PIZZA HOUSE GOURMET 30 şubesi var Pizza House Gourmet'in franchise giriş bedeli 24 bin 500 dolar olarak belirlenmiş. Bir şubenin toplam yatırım lutarı 85 bin dolar. Şubeler için 70-90 metrekare büyüklüğünde bir işyeri gerekiyor. Firmanın Türkiye genelinde ve KKTC'de 3ü şubesi var. Firma, yatırımcılara sürekli franchise ödemesi ve reklam katılım paylarında kolaylık sağlıyor. Mönüsünde pizzalar dışında salata, sandviç, başlangıçlar var. Pizzalar ince hamur olarak elle açılıp (Napoli), günlük taze ürünlerle, sosunda ve hamurunda ekstra sızma zeytinyağıyla, lav taşlı özel fırınlarda pişirilerek misafirlere sunuluyor. Telefon: 0212 275 77 66 E-posta: cem.kosmaz@pizzahouse.com.tr Web: pizzahouse.com.tr JUST CHIK'N Franchise bedeli almıyor Aydın merkezli Just Chik'n çok yeni bir marka. Yaklaşık bir yıl önce faaliyete başlamış. Ama iddialı bir büyüme planı var. Franchise altyapısını hazırlayan şirket şu sıralar yeni şubeler açıyor. Firma yatırımcılardan franchise giriş bedeli almıyor. Metrekare maliyeti bin ile bin 500 dolar arasında değişiyor. Şirketin şimdilik üç restoranı var. Bunların lama- mı Aydın'da. Yeni açılacak şubeler için öncelik Ege Bölgesindeki il ve ilçelere verilecek. Ancak diğer bölgelerden gelecek franchise talepleri de değerlendirilecek. Franchise konusunda faaliyet gösteren yabancı menşeli bir danışmanlık şirketiyle anlaştıklarını belirten Jusl Chik'n sahibi Mehmel Aydınlar, "Bu sayede güçlü bir franchise altyapısı kuruyoruz" diyor. Firma müşterilerine üçlü tavuk tabakları, ızgara-lava çeşitleri ve makarna seçenekleri sunuyor. Telefon: 0256 518 44 22 E-posta: info@justchikn.com.tr Web: justchikn.com.tr GLORIA JEANS COFFEES Dört dörtlük eğitim Gloria Jeans Coffees yatırımcılardan reklam katılım payı almıyor. Mağaza sayısı 44'e ulaşan firma şube sayısını yılsonuna kadar 55'e ulaştırmayı hedefliyor. Markanın franchise giriş bedeli 50 bin dolar+KDV. Bu rakama personel eğitimi, açılış sürecindeki destek, personel alımları ve operasyon yönetimi gibi konular da dahil. Konsepl ve mimari çizimi şirket tarafından yapılıyor. Bunların dışında makine ekipman, mobilya grupları, aydınlatmalar, reklam tabela ve görseller gibi tüm malzemeler Gloria Jeans Coffees tarafından sağlanıyor. Bir şubenin yatırım bedeli 650 bin TL-I-KDV tutarında. Mağaza açıldıktan sonra net cirodan aylık yüzde 6 sürekli franchise ödemesi alınıyor. Bu bedel mağaza takibi, reklam, operasyon ve eğilim için harcanıyor. îşyeri büyüklüğü lokasyona göre değişiklik gösteriyor. Ancak ortalama bir şube için 70-150 metrekare iç alan ile 50-200 metrekarelik dış alan gerekiyor. Telefon: 0212 425 95 00 E-posta: info@gloriajeans.com.tr Web: gloriajeans.com.tr HORON PİDE Reklam katılım payı yok 2012'de kurulan Horon Pide restoranlarında müşterilerine pide ve lahmacun sunuyor. Franchise giriş bedeli 15 bin dolar. Ortalama işletme sermayesi 100 bin dolar. Horon Pide reklam katılım payı almıyor. Sürekli franchise ödemesi ise aylık 500 dolar olarak belirlenmiş. t-! M 'T- v ^ . ra sandviç, kek, ku- mı Aydın'da. Yeni açılacak şubeler için öncelik Ege Bölgesindeki il rabıye ve özgün ve ilçelere verilecek. Ancak diğer bölgelerden gelecek franchise ta- ? |İ1 u] H E3 soğuk içecekler lepleri de değerlendirilecek. Franchise konusunda faaliyet gösteren =* Mi - j bulunuyor. yabancı menşeli bir danışmanlık şirketiyle anlaştıklarını belirten CHAY Franc- Jusl Chik'n sahibi Mehmel Aydınlar, "Bu sayede güçlü bir franchi- r^1 hise Müdürü Öze! se altyapısı kuruyoruz" diyor. ıl Oytun Türkoğlu, Firma müşterilerine üçlü tavuk tabakları, ızgara-lava çeşitleri ve "Kendi işini kur- makarna seçenekleri sunuyor, mak isleyen, gıda Telefon: 0256 518 44 22 sektörünü seven girişimciler ve iş insanları için kazançlı yatırım fır- E-posta: info@justchikn.com.tr satı sunuyoruz" diyor. Firma yatırımcısına özel franchising modeli VVeb.justchikn,com.tr sunuyor. Telefon: 0312 995 00 17 E-posta: merhaba@chay.com.tr GLORİA JEANS COFFEES Web: chay.com.tr Dört dörtlük eğitim Gloria Jeans Coffees yatırımcılardan reklam katılım payı almıyor. Mağaza sayısı 44'e ulaşan firma şube sayısını yılsonuna kadar 55'e PIZZA HOUSE GOURMET ^ ulaştırmayı hedefli- Pizza House Gour- franchise giriş be- bin dolar. Şubeler nel alımları ve ope- . nın Türkiye genelin- man çizimi şirket şubesi var. yor. Bunların dışın- Firma, yatırımcılara sürekli franchise ödemesi ve reklam katılım da makine ekipman, mobilya grupları, aydınlatmalar, reklam tabe- paylarında kolaylık sağlıyor. Mönüsünde pizzalar dışında salata, la ve görseller gibi tüm malzemeler Gloria Jeans Coffees tarafından sandviç, başlangıçlar var. Pizzalar ince hamur olarak elle açılıp (Na- sağlanıyor. Bir şubenin yatırım bedeli 650 bin TL-I-KDV tutarında, poli), günlük taze ürünlerle, sosunda ve hamurunda ekstra sızma Mağaza açıldıktan sonra net cirodan aylık yüzde 6 sürekli franc- zeytinyağıyla, lav taşlı özel fırınlarda pişirilerek misafirlere sunu- hise ödemesi alınıyor. Bu bedel mağaza takibi, reklam, operasyon luyor. ve eğilim için harcanıyor. İşyeri büyüklüğü lokasyona göre değişik- Telefon; 0212 275 77 66 lik gösteriyor. Ancak ortalama bir şube için 70-150 metrekare iç E-posta: cem.kosmaz@pizzahouse.com.tr alan ile 50_2oo metrekarelik dıs alan gerekiyor. Web: pizzahouse.com.tr Telefon: 0212 425 95 00 E-posta: info@gloriajeans.com.tr Web: gloriajeans.com.tr JUST CHİK'N Franchise bedeli almıyor Aydın merkezli Jusl Chik'n çok yeni bir marka. Yaklaşık bir yıl HORON PİDE "nce faaljyete başlamış. Reklam katılım payı yok Ama iddialı bir büyüme 2012'de kurulan Horon planı var. Franchise altya- Pide restoranlarında müş- pisini hazırlayan şirket şu lerilerine pide ve lahma- ^ sıralar yeni şubeler açıyor. cun sunuyor. Franchise gi- ¦ M' WL» * | Firma yatırımcılardan riş bedeli 15 bin dolar. Or- franchise giriş bedeli almı- lalama işletme sermayesi yor. Metrekare maliyeti 100 bin dolar. Horon Pide bin ile bin 500 dolar ara- reklam katılım payı almı- sında değişiyor. yor. Sürekli franchise öde- v ^ Şirketin şimdilik üç res- mesi aylık 500 dolar toranı var. Bunların lama- olarak belirlenmiş. HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23-29 AĞUSTOS 2015 PARA 37 -t 1 T— m Firma kalabalık, yoğun caddelerde ve AVM'lerde yeni şubeler açacak. Telefon: 0216 414 34 34 E-posta: irifo@horonpide.com Web: horonpide.com İKBAL Restoran sayısı 33'e yükseldi ikbal'in 33 restoranı bulunuyor. Firma. Türkiye genelinde franchising istemiyle yeni şubeler açacak. Franchisc giriş bedeli 50 bin dolar. Sürekli franchisc ÖCİCfflCSİ &1 Fim O Restoranlardaki ürünlerin tedariği tkbal tarafından karşılanıyor. Bir şubenin toplam yatırım bedeli 150-200 bin dolar arasında değişiyor. Telefon: 0216 456 90 05 Web: ikballokantacilik.com AYDONER İSKENDER Ulusal pazara çıkacak 2009'da faaliyetlerine başlayan Aydöner iskender'in Aydın ve Söke'de iki şubesi var. Geçen yıl franchisc altyapısını kuran şirket şimdi franehising sistemiyle şubeler açacak. Franchisc giriş bedeli yok. Şirket yatırımcılardan reklam katılım payı almıyor. Bir restoranın metrekare kurulum maliyeti bin 250 ile bin 750 dolar arasında değişiyor. Yeni açılacak Aydöner İskender restoranları için AVM ya da caddelerde en az 150 metrekarelik mekanlar gerekiyor. Firma, bu yılsonuna kadar beş şube açmayı hedefliyor. Bunların üçü franehising sistemiyle açılacak. Diğer iki şubenin ise şirket tarafından işletilmesi planlanıyor. Telefon: 0256 512 00 32 E-posta: franchise@aydoner.com.tr Web: aydoner.com.tr DOMINO'S PIZZA Dört yıl vade yapıyor Domino's Pizza Genel Müdürü Aslan Saranga, "Firma olarak hedefimiz Doğu Anadolu'da il, Anadolu'nun diğer bölgelerinde ise ilçe bazlı büyümek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 şubemiz var. Teşvik paketlerimizle franchisc bularak 40 şubeye ulaşma hcdefindeyiz. Bir şubenin anahtar teslim açılış maliyeti ortalama olarak 550 bin TL+KDV. Teşvik paketlerimizde, standart yatırım maliyeti üzerinden indirim uyguluyor ve uzun vadeli (dört seneye kadar) ödeme planı seçeneği sunuyoruz" diyor. Domino's Pizza'nın istanbul, izmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde 65 ile yayılmış 445 şubesi var. Bunların 300'ü franehising sistemiyle açılmış. Şirket yılsonuna kadar şube sayısını 475'e çıkarmayı hedefliyor. Markanın franchisc giriş bedeli 50 bin dolar. Tüm masraflar dahil anahtar teslimi bir şubenin maliyeti ise 550 bin TL+KDV. Sürekli franchisc ödemesi ise yüzde 12. "Türkiye'de sağlıklı ve hızlı büyüme hedefimizi franehising sistemimizin avantajlarıyla gerçekleştiriyoruz" diyen Saranga sözlerini şöyle sürdürüyor: "Domino's Pizza Franchise Sistemi'ne girmek için yapılan başvurular değerlendirmeye alınıp uygun lokasyonlar için adaylar ile ön görüşme yapılır. Franchise adayları ile yapılan ön görüşmeler sonrası hem fınansal hem operasyonel olarak işi başaracağına inandığımız adaylar üç aylık pratik ve teorik eğitime alınır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sisteme katılan tüm franchisc'lar ile periyodik olarak operasyon kalitesi takip edilir ve gerekli durumlarda destek verilir. Domino's Pizza büyüme yol planı, franchiseelerimize bir restoran işletmesi üzerine değil bir gönderim alanı taahhüdü üzerinedir. 10 yıl boyunca bölgeye servis verme hakkı franehisc'a aittir." Telefon: 0212 280 96 36 E-posta: isgelistirme@dominospizza.com.tr Web: dominos.com.tr PİZZA PİZZA Dolan TL'ye çevirdi Pizza Pizza, yatırımcıları için 30 bin dolar olan franchise giriş bedelini bu yılsonuna kadar 30 bin TL'ye düşürdü. Franchise sistemini yatırımcılarla birlikte sağlıklı büyüme stratejisi olarak benimsediklerini belirten Pizza Pizza Genel Müdürü Tolga Türker, "Franchise sistemi ile işletilen restoranlarımız çok başarılı. Markanın profesyonel yönetimi ve firmamızın kurumsal yapısı potansiyelimizi gösteriyor. Düzenlediğimiz kampanya ile daha da cazip hale getirdiğimiz franchise şartlarının gıda sektörüne girmek isteyen yatırımcıları teşvik edeceğine inanıyorum" diyor. Pizza Pizza'nın Türkiye genelinde 144, Azerbaycan, Iran, Irak, Lübnan, Rusya ve Suudi Arabistan'da 12 olmak üzere toplamda 156 şubesi var. Şirket yılsonuna kadar şube sayısını 200'e çıkarmayı planlıyor. Markanın restoran, eve servis ve AVM olmak üzere üç farklı konsepti var. AVM'lcr için 60-90 metrekare, ana caddeler için 80-150 metrekare büyüklüğünde yerler yeterli. Caddelerde en az 5 metre cepheli, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler tercih ediliyor. Toplam yatırım maliyeti dükkan büyüklüğüne ve konsepte 38 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 /Firma kalabalık, yoğun caddelerde ve AVM'lerde yeni şubeler ^r^'-ve gene''nde 65 ile yayıl- Telefon: 0216 414 34 34 fc 5 ı • j I |T 300 u franehising sistemiyle E-posta: info@horonpide.com açılmış. Şirket yılsonuna ka- Restoran sayısı 33'e yükseldi anahtar teslimi bir şubenin ikbal'in 33 restoranı bulunuyor. Firma, Türkiye genelinde franc- maliyeti ise 550 bin hising istemiyle yeni şubeler açacak. Franchisc giriş bedeli 50 bin TL+KDV. Sürekli franchisc _ dolar. Sürekli franchisc ödemesi ise yüzde 12. JH ödemesi alınmıyor. "Türkiye'de sağlıklı ve hızlı büyüme hedefimizi franehising siste- Restoranlardaki ürün- mimizin avantajlarıyla gerçekleştiriyoruz" diyen Saranga sözlerini lerin tedariği İkbal tara- şöyle sürdürüyor: "Domino's Pizza Franchise Sistemi'ne girmek B " fından karşılanıyor. Bir için yapılan başvurular değerlendirmeye alınıp uygun lokasyonlar şubenin toplam yatırım için adaylar ile ön görüşme yapılır. Franchise adayları ile yapılan ön loKqntq)| bedeli 150-200 bin do- görüşmeler sonrası hem fınansal hem operasyonel olarak işi başara- 'ar arasında değişiyor. cağına inandığımız adaylar üç aylık pratik ve teorik eğitime alınır. Telefon: 0216 456 90 Bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sisteme katılan tüm franchisc'lar I ^ ile periyodik olarak operasyon kalitesi takip edilir ve gerekli durum- Iİk8b: ikba"okantaci~ larda destek verilir. Domino's Pizza büyüme yol planı, franchiseelerimize bir restoran işletmesi üzerine değil bir gönderim alanı taahhüdü üzerinedir. 10 yıl boyunca bölgeye servis verme hakkı franehise'a aittir." AYDONER İSKENDER Telefon: 0212 280 96 36 Hı Ulusal pazara çıkacak E-posta: isgelistirme@dominospizza.com.tr r »T 2009'da faaliyetlerine Web: dominos.com.tr ^ başlayan Aydöner iskender'in Aydın ve Söke'de . . iki şubesi var. Geçen yıl PİZZA PİZZA franchise altyapısını kuran Dolan TL'ye çevirdi şirket şimdi franehising Pizza Pizza, yatırımcıları için 30 bin dolar olan franchise giriş be- sistemiyle şubeler açacak. delini bu yılsonuna kadar 30 bin TL'ye düşürdü. Franchise sistemi- Franchise giriş bedeli yok. ni yatırımcılarla birlikte sağlıklı büyüme stratejisi olarak benimse- Şirket yatırımcılardan rek- diklerini belirten Pizza Pizza Genel Müdürü Tolga Türker, "Franc- lam katılım payı almıyor. hise sistemi ile işletilen restoranlarımız çok başarılı. Markanın pro- Bir restoranın metrekare kurulum maliyeti bin 250 ile bin 750 dolar fesyonel yönetimi ve firmamızın kurumsal yapısı potansiyelimizi arasında değişiyor. Yeni açılacak Aydöner İskender restoranları gösteriyor. Düzenlediğimiz için AVM ya da caddelerde en az 150 metrekarelik mekanlar gere- l |l I kampanya ile daha da cazip kiyor. Firma, bu yılsonuna kadar beş şube açmayı hedefliyor. Bun- ^hale getirdiğimiz franchise ların üçü franehising sistemiyle açılacak. Diğer iki şubenin ise şirket Pk fl-'-i gı şartlarının gıda sektörüne gir- tarafından işletilmesi planlanıyor. . -Âu'mek isteyen yatırımcıları teş- Telefon: 0256 512 00 32 SV' " vik edeceğine inanıyorum" di- E-posta: franchise@aydoner.com.tr "fcf y0r Web: aydoner.com.tr M Pizza Pizza'nın Türkiye ge- DOMINO'S PİZZA Suudi Arabistan'da 12 olmak Dört yıl vade yapıyor 7 üzcrc toPlamda 156 §ubcsi Domino's Pizza Genel Müdürü Aslan Saranga, "Firma olarak "V - «^«jS var. Şirket yılsonuna kadar şu- hedefimiz Doğu Anadolu'da il, Anadolu'nun diğer bölgelerinde ise be sayısını 200'e çıkarmayı ilçe bazlı büyümek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 şubemiz planlıyor, var. Teşvik paketlerimizle franchise bularak 40 şubeye ulaşma hc- Markanın restoran, eve ser- defindeyiz. Bir şubenin anahtar teslim açılış maliyeti ortalama ola- 1 1 ' " vis ve AVM olmak üzere üç rak550bin TL+KDV. Teşvik paketlerimizde, standart yatırım ma- farklı konsepti var. AVM'lcr için 60-90 metrekare, ana caddeler için liyeti üzerinden indirim uyguluyor ve uzun vadeli (dört seneye ka- 80-150 metrekare büyüklüğünde yerler yeterli. Caddelerde en az 5 dar) ödeme planı seçeneği sunuyoruz" diyor. metre cepheli, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler tercih Domino's Pizza'nın istanbul, izmir ve Ankara başta olmak üzere ediliyor. Toplam yatırım maliyeti dükkan büyüklüğüne ve konsepte 38 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 ftWö-flWW*û«?Bttı I^JJEIL mM*vONUçâıVın(« göre 250 bin iİe 350 bin TL arasında değişiyor. Yatırımın geri dönüş süresi de 18-24 ay olarak belirtiliyor. Telefon: 0232 853 70 70 E-posta: bilgi@pizzapizza.com.tr Web: pizzapizza.com.tr ALTİN EMLAK Franchise bedeline 18 ay vade 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Altın Emlak'ın 22 ilde 97 temsilciliği var. Altın Emlak Geııel Müdürü Hakaıı Erilkun, 2015 sonuna kadar 14 ofis daha açacaklarını söylüyor. Franchising sistemiyle açılacak yeni şubeler için öncelik istanbul, Ankara ve Konya'ya vcrilecck. Markanın franchisc giriş bedeli 18-25 bin TL arasında değişiyor. Bir ofisin toplam yatırım tutan ise 20 bin 'IX. Firma girişimcilerden sürekli franchise ödemesi almıyor. Ayrıca şirket franchisc bedeli için cazip bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Firma, herhangi bir finans kuruluşunu aracı olarak kullanmadan "Altın Finans Franchise Girişimci Destek" paketi hazırlamış. Yatınmcılara söz konusu franchisc bedelinin İS aya kadar taksitle ödeme seçeneği de sunuluyor. Bu özel kampanya 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında, İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı "nda uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim verme yetkisine sahip Altın Emlak, hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü ndeıı onaylı bir firma. Telefon: 0212 65417 60 E-posta: altinemlak@altinemlak.com.tr Web: altinemlak.com.tr SHOW REALTY iik 40 şubede franchise bedeli yok Show Realty, 2001 yılında ABD New York eyaletinde kurulmuş. 2013'ten bu yana Türkiye pazannda da faaliyet gösteriyor. Bu yıl oldukça iddialı bir büyüme planı yapan şirket, 2015 sonuna kadar 50 franchise ofisi açmayı planlıyor, önümüzdeki beş yıl içinde ise 150 franchise ofisi açılması hedefleniyor. Şirketin şu anda 19 ofisi var. Shovv Realty ofisleri minimum 80 metrekare olmak zorunda. Ofisin mutlaka giriş kat ya da birinci katta olması isteniyor. Franchisc giriş bedeli bölgesel olarak 5-15 bin dolar arasında değişiyor. Ulusal tanıtım fonu için aylık 150-150 dolar arasında değişen miktarlarda katılım payı alınıyor. İlk 40 ofisten sürekli franchise ödemesi alınmayacak. Bir şubenin toplam yatı- Ayçan HELVACIOĞLU / Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü "Yatırımcısıyla büyüyen markalar" Franchise sektörünün özellikle yerli markaları 2015'te çok iddialı bir büyüme performansı ortaya çıkardılar. Yurtiçinde yeni şubeler açarak hizmet sundukları alanlardaki etkilerini artırdılar. Diğer yandan birçoğu dünya pazarlarına yönelik çok ciddi hazırlık içindeler. Başarılı büyümede franchising sisteminin etkisi çok fazla. Güçlü birfranehise altyapısıyla büyüyen söz konusu şirketler yatırımcılarına da karlı iş fırsatları yaratıyor. 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz "Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı"nda yer alan firmalar, girişimci, yatırımcı, yani özetle kendi işini kurmak isteyenlerle buluşacak. Birçok firma fuar süresince mevcut yatırım şartlarında kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor. Eğer bir iş kurma planlarınız varsa bu fuarı kaçırmayın deriz. rım tutarı lokasyona göre 20-50 bin TL arasında değişiyor. Show Realty'den franchise alacak girişimcilerin en az lise mezunu, kendisini doğru ifade edebilen ve aktif pazarlama yeteneği gelişmiş kişiler olması şart. Yatırımcılarla yaptığı franchise anlaşmalarım beş yılla sınırlı tutan şirket, gayrimenkul sektörüne yönelik mesleki eğitimler de düzenliyor. Yapılan eğitimler sonucunda katılımcılara uluslararası geçerliği olan sertifikalar veriliyor. Telefon: 0212 225 62 66 Web: showrealty.com.tr HARMONT&BLAİNE KIDS Sıfır maliyetle franchise italyan menşeli FTarnıont&Blaine, 1995'te kurulan genç ve çocuk hazır giyim markası. Türkiye pazarına 2014'te giriş yapan şirket, franchising sistemiyle mağazalar açıyor. Harmont&Blaiııe Kids mağazalarında 0-16 yaş çocuklara yönelik giyim, aksesuar ürünleri bulunuyor. Firmadan 31 Ağustos 2015 tarihine kadar herhangi bir bedel ödemeden bayilik almak mümkün. Telefon: 0212 705 05 04 E-posta: adil@bovizzafranchising.com Web: bovizzafranchising.com DETAILS ACCESSORIES 15 bin yerine 8 bin euro Details Acccssorics, kadınlara yönelik bir mağaza konsepti. Ma- HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23-29 AĞUSTOS 2015 PARA 39 göre 250 bin iİe 350 bin TL arasında değişiyor. Yatırımın geri dönüş süresi de 18-24 ay olarak belirtiliyor. Ayçan HELVACIOĞLU / Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Telefon: 0232 853 70 70 tr "Yatırımcısıyla büyüyen markalar" Al TİKİ CHJII AV Franchise sektörünün özellikle yerli markaları 2015'te ALI İN ElVILAIv çok iddialı bir büyüme performansı ortaya çıkardılar. Franchise bedeline 18 ay vade Yurtiçinde yeni şubeler açarak hizmet sundukları 1998 yılından buyana faaliyet gösteren Altın Emlak'ın 22 ilde 97 alanlardaki etkilerini artırdılar. Diğer temsilciliği var. Altın Emlak Genel Müdürü Hakaıı Erilkun, 2015 yandan birçoğu dünya pazarlarına sonuna kadar 14 ofis daha açacaklarını söylüyor. Franchising siste- yönelik çok ciddi hazırlık miyle açılacak yeni şubeler için öncelik istanbul, Ankara ve Kon- B içindeler. Başarılı büyümede ; ., , franchising sisteminin etkisi yaya vcrilecck. ¦ ( L çok fazla. Güçlü birfranehise Markanın franchise giriş bedeli 18-25 bin TL arasında değişiyor. « . wT altyapısıyla büyüyen söz Bir ofisin toplam yatırım tutan ise 20 bin TL. Firma girişimcilerden fim konusu şirketler yatırımcılarına sürekli franchise ödemesi almıyor. Ayrıca şirket franchisc bedeli için da karlı iş fırsatları yaratıyor, cazip bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Firma, herhangi bir finans 15-18 Ekim 2015 tarihleri kuruluşunu aracı olarak kullanmadan "Altın Finans Franchise Giri- arasında gerçekleştireceğimiz şimci Destek" paketi hazırlamış. Yatınmcılara söz konusu franchisc "Bayim Olur Musun Franchising ve h*ı>r • iq Markalı Bayilik Fuarı"nda yer alan firmalar, girişimci, c eının vatırımcı. vani özetle kendi isini kurmak istevenlerle aya kadar buluşacak. Birçok firma fuar süresince mevcut yatırım taksitle şartlarında kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor. Eğer bir ödeme se- iş kurma planlarınız varsa bu fuarı kaçırmayın deriz. '' B p™n'i' Bu özel rım tutarı lokasyona göre 20-50 bin TL arasında değişiyor. mm kampanya Show Realty'den franchise alacak girişimcilerin en az lise mezu- 15-18 Ekim nu, kendisini doğru ifade edebilen ve aktif pazarlama yeteneği ge- 2015 tarihleri lişmiş kişiler olması şart. Yatırımcılarla yaptığı franchise anlaşmala- arasmda, İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Bayim rım beş yılla sınırlı tutan şirket, gayrimenkul sektörüne yönelik mes- Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuan"nda uygulanacak. leki eğitimler de düzenliyor. Yapılan eğitimler sonucunda katılımcı- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim verme yetkisine sahip Altın lara uluslararası geçerliği olan sertifikalar veriliyor. Emlak, hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü ndeıı onaylı bir firma. Telefon: 0212 225 62 66 Telefon: 0212 65417 60 Web: showrealty.com.tr E-posta: altinemlak@altinemlak.com.tr Web: altinemlak.com.tr HARMONT&BLAİNE KIDS Sıfır maliyetle franchise SHOVV REALTY italyan menşeli FTarnıont&Blaine, 1995'te kurulan genç ve ço- ilk 40 şubede franchise bedeli yok cuk hazır giyim markası. Türkiye pazarına 2014'te giriş yapan şir- Show Realty, 2001 yılında ABD New York eyaletinde kurulmuş. ket, franchising sistemiyle 2013'ten bu yana Türkiye pazannda da faaliyet gösteriyor. Bu yıl ol- mağazalar açıyor. Har- E9 ^ dukça iddialı bir büyüme planı yapan şirket, 2015 sonuna kadar 50 mont&Blaiııe Kids mağa- franchise ofisi açmayı planlıyor, önümüzdeki beş yıl içinde ise 150 zalarında 0-16 yaş çocukla- alft ~ ~ franchise ofisi açılması hedefleniyor. Şirketin şu anda 19 ofisi var. ra yönelik giyim, aksesuar Shovv Realty ofisleri minimum 80 metrekare olmak zorunda. Ofi- ürünleri bulunuyor. Firma- sin mutlaka giriş kat ya da birinci katta olması isteniyor. Franchisc dan 31 Ağustos 2015 tarihi- giriş bedeli bölgesel olarak 5-15 bin dolar arasında değişiyor. Ulusal ne kadar herhangi bir bedel 1L 'ar arasında deği- Telefon: 0212 705 05 04 şen ^miktarlarda E-posta: adil@bovizzafranchising.com jj^P ödemesi alınma- DETAİLS ACCESSORIES uJllJr BİH^a H! yacak. Bir şube- 15 bin yerine 8 bin euro * ¦ ¦ ı ¦ ™ nin toplam yatı- Details Acccssorics, kadınlara yönelik bir mağaza konsepti. Ma- HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23-29 AĞUSTOS 2015 PARA 39 J 1 v ı-AZAR gazalarında çanta, cüzdan, takı aksesuar ve ayakkabı gibi ürünler bulunuyor. Zengin ürün gamıyla dikkat çekiyor. Sezonda 5 bin model ürün satışa sunuluyor. Dctails Accessories şu sıralar franchisc adayları için cazip bir kampanya düzenliyor. Buna göre normalde 15 bin euro olan franchise giriş bedeli 8 bin TL'ye düşürüldü. Bu kampanya 31 Ağuslos'a kadar geçerli. Telefon: 0212 705 05 04 E-posta: adil@bovizzafranchising.com Web: bovizzafranchising.com rcçlcriylc bayilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Destek sistemleri, bayilere ve çalışanlarına internet bazlı iletişimin tüm gücünü kullanarak, kullanım kılavuzlarına internet üzerinden erişim de sağlıyor. Özellikle büyük, kırılgan, değerli ya da şekil olarak paket™ lenmcsi zor olan her türlü endüstriyel ürün ve numuneler ile özel bireysel gönderileri PSC güvenle paketliyor ve garantili, sağlam teslimatı taahhüt ediyor. Web: pscturkey.com.tr KOMAGENE Franchise bedeli yok Komagene, 2003'te İstanbul Şişli'de ilk şubesini açarak faaliyetlerine başladı. Şu anda 437'si Türkiye'de beşi de yurtdışında olmak üzere 442 şubesi var. 2013 sonuna kadar Türkiye'de 500, yurtdışında (ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri) ise 15 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Komagene şubelerinin büyüklüğü 10-200 metrekare arasında değişiyor. Ancak ideal ölçü 25 metrekare. AVM'lerde ise 6-15 metrekarelik stantlar açılıyor. Franchise giriş bedeli 10 bin TL. Ancak yılsonuna kadar açılacak şubelerden franchisc giriş bedeli alınmayacak. Yurtiçi şubelerin yatırım tutarı 15-30 bin TL, yurtdışı şubelerin yatırım tutarları ise 10-20 bin euro arasında değişiyor. Komagene şubelerinin standart bir konsepti var. Yeni açılacak tüm şubeler buna uygun hazırlanacak. Bu konuda şirket bünyesindeki uzman bir ekip yatırımcılara destek oluyor. Komagene'nin ürün çeşitleri oldukça zengin. Telefon: 0216 367 97 00 E-posta: komagene@komagene.com.tr Web: komagene.com.tr PSC INTERNATIONAL Garantili taşımacılık Paketleme çözümleri ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren PSC, kurumsal ve bireysel müşterilerine ambalajlama, gönderi ve sigortalama hizmetleri sunuyor. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine sağlam teslimat güvencesiyle fark yaratan şirketin Türkiye'de 50'yi aşkın franchise şubesi var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde ise master franchise şeklinde faaliyet gösteriyor. Şirket Türkiye'de franehising sistemiyle yeni şubeler açacak. Franchise'lanna şube yer seçiminden kuruluşuna, operasyondan yazılıma, satış ve pazarlama aktivitelerinden sürekli eğitim programlarına kadar her türlü desteği sağlıyor. Franchisc olmak içinse öncesinden sektör tecrübesine sahip olmaya gerek yok; sadece müşteri odaklı yaklaşım, satış ve operasyon yeteneği yeterli. PSC, bayi açılışı öncesinde ilk eğitimleri, ardından iş geliştirme eğitimleri veriyor, standartlaştırdığı sistemleri, ekipmanları ve sü- AKMANLAR GRUP Seramik koruma sistemi Araç koruma sistemleri alanında faaliyet gösteren Akmanlar Grup, Türkiye genelinde yeni bayilikler veriyor. Bir şubenin yatırım maliyeti 10 bin TL'den başlıyor. Firma sektöründe dünyanın önde gelen markalan olan Ceramic Pro, Llumar, Suntek ve Dumbo'nun Türkiye distribütörü. Ccramic Pro, dünyanın ilk vc tek noter tasdikli seramik kaplaması olma özelliğine sahip. Bu ürün otomotiv, inşaat ve endüstriyel alanlarda koruma ve ekonomik çözümler sağlıyor. Llumar ve Suntek dünyanın en çok tercih edilen güvenlik, dekoras- on ve araç cam filmi markalan arasında gösteriliyor. Dumbo ise hareketli, ekonomik ve tamamen bağımsız çalışabilen, araç yıkamada çevre dostu bir yardımcı. Autospeed ise Türkiye'nin en yaygın boya koruma ve detaylı temizlik markası. Web: akmanlargrup.com.tr REHA MEDİN EMLAK HİZMETLERİ Franchise bedeli 10 bin TL Reha Medin Emlak Hizmetleri, gayrimenkul pazarının en köklü şirketlerinden biri. 30 yıldır gayrimenkul pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin 13 ilde 50 şubesi var. Bunların tamamı franehising sistemiyle açılmış. Reha Medin Emlak Hizmetleri Yönelim Kurulu Başkanı Tamer Çiçekçi, 2015 yılsonuna kadar 30 yeni ofis daha açmayı hedeflediklerini söylüyor, önümüzdeki beş yılda şube sayısının 200'e çıkarılması hedefleniyor. Bu ofisler franehising sistemiyle açılacak. Yeni açılacak şubeler için öncelik Ankara, İzmir, istanbul, Trabzon, Antalya illerine verilmiş. Şube açabilmek için en az 40 metrekarelik bir ofis gerekiyor. Franchise giriş bedeli bölgeye göre 10-20 bin TL arasında değişiyor. Sürekli ödemeleri uygun rakamlarda tuttuklarını belirten Çiçekçi, "Reklam payı veya ofis gelirlerinden pay almak gibi bir yaklaşımımız yok. Sadece şubelerimizden 350 TL aylık aidat alıyoruz" diyor. Telefon: 0212 330 33 03 Web: info@rehamedin.com 40 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 ^ *~ -w m. m gazalarında çanta, cüzdan, takı rcçlcriylc bayilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Destek sistemleri, baı aksesuar ve ayakkabı gibi yilere ve çalışanlarına internet bazlı iletişimin tüm gücünü kullana- t * | I—m? ^ ürünler bulunuyor. Zengin rak, kullanım kılavuzlan- 11 n ürün gamıyla dikkat çekiyor. ^ ( na internet üzerinden eri- a Sezonda 5 bin model ürün sa- | 1 _ S'111 de sağlıyor. Özellikle mt' bir kampanya düzenliyor. Buna ^ lü endüstriyel ürün ve nu^ göre normalde 15 bin euro olan franchise giriş bedeli 8 bin TL'ye muneler ile özel bireysel düşürüldü. Bu kampanya 31 Ağuslos'a kadar geçerli. gönderileri PSC güvenle paketliyor ve garantili, sağlam teslimatı ta- Telefon: 0212 705 05 04 ahhül ediyor. E-posta: adil@bovizzafranchising.com Web: pscturkey.com.tr Web: bovizzafranchising.com AKMANLAR GRUP KOMAGENE Seramik koruma sistemi Franchise bedeli yok Araç koruma sistemleri alanında faaliyet gösteren Akmanlar Komagene, 2003'te İstanbul Şişli'de ilk şubesini açarak faaliyetle- Grup, Türkiye genelinde yeni bayilikler veriyor. Bir şubenin yatınm rine başladı. Şu anda 437'si Türkiye'de beşi de yurtdışında olmak maliyeti 10 bin TL'den başlıyor. Firma sektöründe dünyanın önde üzere 442 şubesi var. 2013 sonuna kadar Türkiye'de 500, yurtdışın- gelen markalan olan Ceramic Pro, Llumar, Suntek ve Dumbo'nun da (ABD, Avrupa vc Ortadoğu ülkeleri) ise 15 şubeye ulaşılması Türkiye distribütörü. Ccramic Pro, dünyanın ilk vc tek noter tasdik- hcdefleniyor. li seramik kaplaması olma özelliğine sahip. Bu ürün otomotiv, inşaKomagene şubelerinin büyüklüğü 10-200 metrekare arasında de- al ve endüstriyel alanlarda koruma ve ekonomik çözümler sağlıyor, ğişiyor. Ancak ideal ölçü 25 metrekare. AVM'lerde ise 6-15 metre- Llumar ve Sunlek dünyanın en çok tercih edilen güvenlik, dekoras- karelik stantlar açılıyor. Franc- yon ve araç cam filmi ^-ı i hisc giriş bedeli 10 bin TL. markaları arasında r ¦ Ancak yılsonuna kadar açıla- gösteriliyor. Dumbo * cak şubelerden franchisc giriş ' ise hareketli, ekono- bedeli alınmayacak. Yurtiçi mik ve tamamen ba- yatınm lutarı ğımsız çalışabilen, \ bin TL, yurtdışı şubelerin yatı- araç yıkamada çevre jlJHB E rım tutarları ise 10-20 bin euro dostu bir yardımcı. Autospeed ise Türkiye'nin en yaygın boya koru- arasında değişiyor. ma ve detaylı temizlik markası. - • Komagene şubelerinin slan- Web: akmanlargrup.com.tr dart bir konsepti var. Yeni açılacak tüm şubeler buna uygun hazırlanacak. Bu konuda şirket bünyesindeki uzman bir ekip yatınmcıla- . . __ ra destek oluyor. Komagene'nin ürün çeşitleri oldukça zengin. REHA MEDİN EMLAK HİZMETLERİ Telefon: 0216 367 97 oo Franchise bedeli 10 bin TL E-posta: komagene@komagene.com.tr Reha Medin Emlak Hizmetleri, gayrimenkul pazarının en köklü Web: komagene.com.tr şirketlerinden biri. 30 yıldır gayrimenkul pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin 13 ilde 50 şubesi var. Bunların lamamı franehising sistemiyle açılmış. Reha Medin Emlak Hizmetleri Yönelim Kurulu PSC INTERNATIONAL Başkanı Tamer Çiçekçi, 2015 yılsonuna kadar 30 yeni ofis daha aç- Garantİlİ taşımacılık mayı hedeflediklerini söylüyor, önümüzdeki beş yılda şube sayısı- Pakelleme çözümleri ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren PSC, nın 200'e çıkarılması hedefleniyor. kurumsal ve bireysel müşterilerine ambalajlama, gönderi ve sigorta- ı Bu ofisler franehising sistemiyle lama hizmetleri sunuyor. Türkiye'nin vc dünyanın her yerine sağ- acdacak. Yeni açılacak şubeler için lam teslimat güvencesiyle fark yaratan şirketin Türkiye'de 50'yi aş- öncelik Ankara, İzmir, istanbul, kın franchise şubesi var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde ise fiHS 1 Trabzon, Antalya illerine verilmiş, master franchise şeklinde faaliyet gösteriyor. |P jggBİB iŞSt? ıi I Şube açabilmek için en az 40 Şirkel Türkiye'de franehising sistemiyle yeni şubeler açacak. il 1 metrekarelik bir ofis gerekiyor. Franchise'lanna şube yer seçiminden kuruluşuna, operasyondan ya- II , ~ Franchise giriş bedeli bölgeye göre zılıma, satış ve pazarlama aktivitelerinden sürekli eğitim program- I' .yj,! 10-20 bin TL arasında değişiyor, lanna kadar her türlü desteği sağlıyor. Franchisc olmak içinse önce- y Sürekli ödemeleri uygun rakamlar- sinden sektör tecrübesine sahip olmaya gerek yok; sadece müşteri ^ ıuttukiarm] belirten Çiçekçi, odaklı yaklaşım, satış ve operasyon yeteneği yeterli. "Reklam payı veya ofis gelirlerinden pay almak gibi bir yaklaşımıPSC, bayi açılışı öncesinde ilk eğitimleri, ardından iş geliştirme mız yok. Sadece şubelerimizden 350 TL aylık aidat alıyoruz" diyor, eğitimleri veriyor, standartlaştırdığı sistemleri, ekipmanları ve sü- Telefon: 0212 330 33 03 Web: info@rehamedin.com 40 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 Diğer markalar A t _ Ur-* ŞRUMS KIDS: İtalya'nın 65 yıllık geçmişe • sahip köklü ; çocuk giyim I markası Brums "Brınıs \ \ Kids f ranchise t ile büyümeyi planlıyor. 0-16 yaş çocuklara yönelik kaliteli ürünlerin sunulduğu mağazaları var. 31 Ağustos 2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere, herhangi bir bedel ödemeden markadan bayilik almak mümkün. Telefon: 0212 705 05 04 E-posta: adil@bovizzafranchising.com Web: bavizzafranchising.com CEYO: Ceyo, franchise giriş bedeli istemiyor. Reklam katılım payı ve sürekli franchise ödemesi yok. Reklam ve tanıtım organizasyonları şirket 1 tarafından yürütülüyor. Şirket, franchisee'ierini adeta koruma kalkanına alıyor. Örneğin, başlangıç sermayelerini güçlü tutmak için piyasa koşullarının ötesinde vadelerde ürün teslim ediliyor. Bir mağazanın yatırım bedeli mağazanın büyüklüğüne göre değişiyor. Telefon: 0212 432 94 94 E-posta: nkolsuz@cyeo.com.tr VVeb: ceyo.com.tr SAMSONITE: Kasım 2007'de Türkiye pazarına giren markanın mağazalarının bir bölümü şirket, geri kalanlar da franchisee'ler tarafından işletiliyor. Yeni mağazalar açmaya devam eden şirket Türkiye genelinden gelecek franchise taleplerini değerlendiriyor. Öncelik büyükşehirlerde olacak. Samsonite mağazalarının büyüklüğü 75150 metrekare arasında değişiyor. Yatırım tutarı ise mağaza büyüklüğü ve konumuna göre farklılaşıyor. Telefon: 0212 473 18 00 E-posta: desa.com.tr Web: desa.com.tr w SKECHERS: ABD'li ayakkabı markası Skechers'ın Türkiye distribütörü olan Olka Spor Malzemeleri yeni T fil mağazalar NB* açacak. Skechers'ın şu anda İstanbul'da üç mağazası var. Mağazaların büyüklüğü 120-150 metrekare arasında. Şirket, franchise giriş bedeli almıyor. Markanın dünya genelinde 800 mağazası var ve yıllık cirosu 2 milyar dolar. Mağazalarının çok büyük bir bölümü franchising sistemiyle açılmış. Türkiye'de de aynı model takip edilecek. Skechers, önümüzdeki beş yılda mağaza sayısını 20'ye çıkarmayı hedefliyor. Telefon: 0212 272 08 26 E-posta: info@olka.com.tr Web: skechers.com.tr So CMIC: Takı ve aksesuar ürünlerinin satıldığı So Chic'ın ilk mağazası 2004'te Flyinn AVM'de açılmış. Bir So Chic mağazasının ön cephesinin vitrin için uygun olması şartıyla, minimum 30 metrekare olması gerekiyor. Şirket marka bilincine sahip, franchise sisteminin kurallarına bağlı kalabilen, iletişime açık ve takım olma bilincine sahip girişimcilerle çalışmayı tercih ediyor. Telefon: 0212 513 68 32 E-posta: info@sochic.com.tr Web: sochic.com.tr FX SILVER: Saat, takı ve aksesuar çeşitlerinin satıldığı Fix Silver, stant, kiosk ve mağaza olmak üzere üç farklı konsepte sahip. Stant ve kiosk'lar sekizer metrekareden Mağazalar ise yer ve konuma göre değişiyor. Mağazalar ortalama 60 metrekare büyüklüğe sahip. Firma, franchising sistemiyle Türkiye genelinde şubeler açacak. Telefon: 0212 695 32 32 E-posta: fixsilver@fixsilver.com Web: fixsilver.com BEREKET DÖNER: Türkiye'de döner pazarının oluşmasında öncü markalardan biri olan Bereket Döner, bu alanda ilk zincir restoranlar açan marka olarak biliniyor. 1989'da İstanbul Beyoğlu'ndaki küçük bir dükkanda döner satışıyla yola çıkan firma önümüzdeki beş yılda şube sayısı 300'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket franchise bedeli almıyor. Telefon: 0212 771 55 55 E-posta: info@bereketdoner.com.tr Web: bereketdoner.com BEBETO EĞLENCE ADASI: Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üretim hattına sahip olan Kervan Gıda'nın markası Bebeto Eğlence Adast'nın yurtiçinde [İstanbul, Bursa, Nevşehir, Kocaeli, Batman, Giresun, Yalova] ve yurtdışında [Suudi Arabistan, İspanya, Kosova, Rusya, Azerbaycan, Sırbistan, Irak] şubeleri var. Şirket, girişimcilere anahtar teslimi Bebeto Eğlence Adası stantları açıyor. Bu stantlarda yumuşak şeker grubu, çikolata ve drajeler, sakızlar, oyuncaklı ürünler, lisanslı ürünler, ithai sakız ve şekerlemeler, meyve suyu ve su satılıyor. Telefon: 0212 875 76 90 E-posta: kervangida@kervangida.com Web: kervangida.com m. m KEBAPIX: Denizli merkezli Kebapix, 2009'dan bu yana faaliyet gösteriyor. Bir şubenin toplam yatırım tutan öncelikle seçilen bölgenin konumuna göre değişiyor. AVM ya da cadde mağazalarının yatırım tutarları birbirinden farklı. Buna göre metrekare başına yatırım maliyeti bin ile 2 bin TL arasında değişiyor. Şirket franchise bedeli almıyor. Telefon: 0258 212 90 99 E-posta: info@kebapix.com.tr Web: kebapix.com.tr MIKROPAZAR 8/20/15 8:25 PM Page 41 ^ Diğer markalar... BRUMS KIDS: SKECHERS: ABD'li ayakkabı markası Pazarının İtalya'nın 65 Skechers'ın Türkiye distribütörü olan oluşmasında öncü ^"5, yıllık geçmişe Olka Spor markalardan biri J ğ, a ; • sahip köklü Malzemeleri yeni olan Bereket Döner, I Jp| H Ji'- i çocuk giyim - El mağazalar bu alanda ilk zincir M V I markası Brums Şb» açacak. ««.&-,,¦ '¦» restoranlar açan . t3rıms ^ --fr Kids franchise Skechers'ın şu ¦marka olarak 1 ile büyümeyi anda İstanbul'da biliniyor. 1989'da planlıyor. 0-16 üç mağazası var. İstanbul Beyoğlu'ndaki küçük bir yaş çocuklara Mağazaların dükkanda döner satışıyla yola çıkan firma yönelik kaliteli büyüklüğü 120-150 metrekare arasında. önümüzdeki beş yılda şube sayısı 300'e ürünlerin sunulduğu mağazaları var. 31 Şirket, franchise giriş bedeli almıyor. çıkarmayı hedefliyor. Şirket franchise Ağustos 2015 tarihine kadar geçerli Markanın dünya geneİinde 800 mağazası bedeli almıyor, olmak üzere, herhangi bir bedel ödemeden var ve yıllık cirosu 2 milyar dolar. markadan bayilik almak mümkün. Mağazalarının çok büyük bir bölümü Telefon: 0212 771 55 55 E-posta: franchising sistemiyle açılmış. Türkiye'de info@bereketdoner.com.tr Telefon: 0212 705 05 04 E-posta: de aynı model takip edilecek. Skechers, Web: bereketdoner.com adil@bovizzafranchising.com önümüzdeki beş yılda mağaza sayısını Web: bovizzafranchising.com 20'ye çıkarmayı hedefliyor. BEBETO EĞLENCE ADASI: Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üretim hattına CEYO: Ceyo, franchise giriş bedeli Telefon: 0212 272 08 26 E-posta: sahip olan Kervan Gıda'nın markası istemiyor. Reklam katılım payı ve sürekli info@olka.com.tr Bebeto Eğlence franc^'se Web: skechers.com.tr ^ Adası'nın . Reklam ve So CMIC: Takı ve aksesuar ürünlerinin [İstanbul, Bursa, ^ tanıtım satıldığı So Chic'ın ilk mağazası 2004'te Nevşehir, Kocaeli, organizasyonları Flyinn AVM'de açılmış. Bir So Chic Batman, Giresun, "\ HM?!şirket mağazasının ön cephesinin vitrin için ^ ujjSj Yalova] ve y H>l ^ tarafından uygun olması yurtdışında 1 v7" yürütülüyor. şartıyla, minimum [Suudi Arabistan, Şirket, 30 metrekare İspanya, Kosova, Rusya, Azerbaycan, franchisee'ierini adeta koruma kalkanına H ^ ISıSıSSSpn olması gerekiyor. Sırbistan, Irak] şubeleri var. Şirket, alıyor. Örneğin, başlangıç sermayelerini n | *•«" ' Şirket marka girişimcilere anahtar teslimi Bebeto güçlü tutmak için piyasa koşullarının OfeM Hflİ bilincine sahip, Eğlence Adası stantları açıyor. Bu ötesinde vadelerde ürün teslim ediliyor. franchise stantlarda yumuşak şeker grubu, çikolata Bir mağazanın yatırım bedeli mağazanın sisteminin ve drajeler, sakızlar, oyuncaklı ürünler, büyüklüğüne göre değişiyor. kurallarına bağlı kalabilen, iletişime açık ve lisanslı ürünler, ithai sakız ve takım olma bilincine sahip girişimcilerle şekerlemeler, meyve suyu ve su satılıyor. Telefon: 0212 432 94 94 E-posta: çalışmayı tercih ediyor. nkolsuz@cyeo.com.tr Telefon: 0212 875 76 90 E-posta: VVeb: ceyo.com.tr Telefon: 0212 513 68 32 E-posta: kervangida@kervangida.com info@sochic.com.tr Web: kervangida.com SAMSONİTE: Kasım 2007'de Türkiye Web: sochic.com.tr pazarına giren markanın mağazalarının bir m. m KEBAPIX: bölümü şirket, geri kalanlar da FX SİLVER: Saat, takı ve aksesuar " I T'BMÎfc Denizli franchisee'ler çeşitlerinin satıldığı Fix Silver, stant, merkezli tarafından kiosk ve mağaza ^ekaP'x' eden şirket ^ . * kiosk'lar sekizer gösteriyor. Türkiye metrekareden .^iiâSSJlUİHL' Bir şubenin Mr genelinden v başlıyor. toplam gelecek Mağazalar ise yer yatırım tutarı öncelikle seçilen bölgenin franchise taleplerini değerlendiriyor. ve konuma göre değişiyor. Mağazalar konumuna göre değişiyor. AVM ya da Öncelik büyükşehirlerde olacak. ortalama 60 metrekare büyüklüğe sahip. cadde mağazalarının yatırım tutarları Samsonite mağazalarının büyüklüğü 75- Firma, franchising sistemiyle Türkiye birbirinden farklı. Buna göre metrekare 150 metrekare arasında değişiyor. genelinde şubeler açacak. başına yatırım maliyeti bin ile 2 bin TL Yatırım tutarı ise mağaza büyüklüğü ve arasında değişiyor. Şirket franchise konumuna göre farklılaşıyor. Telefon: 0212 695 32 32 E-posta: bedeli almıyor. fixsilver@fixsilver.com Telefon: 0212 473 18 00 E-posta: Web: fixsilver.com Telefon: 0258 212 90 99 E-posta: desa.com.tr info@kebapix.com.tr Web: desa.com.tr BEREKET DÖNER: Türkiye'de döner Web: kebapix.com.tr HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 23 - 29 AĞUSTOS 2015 PARA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme