3 Mart 2014 Pazartesi

Apartmanlarda 8 Bağımsız Bölümde Yönetici Zorunlu

Apartman ve sitelerde Ocak ayı denilince yönetici seçimleri akla gelir. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunun 29. Maddesine göre, kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmalıdır. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkuıı, kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışandan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebileceğini belirterek bu kimseye'Yönetici', kurula ise'Yönetim Kurulu'dendiğini söyledi. Erilkun, ana gayrimenkulde ister işyeri, ister daire olsun toplamda sekiz veya daha fazla bağımsız bölümün varsa, yönetici atanmasının mecburi olduğuna dikkat çekti. Erilkun, kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönctici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine bir yönetici atanabileceğini vurguladı. Panonuz olsun, yoksa cezası var Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerektiğinin altını çizen Erilkun, " Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 50 TL'den 250 TL'ye kadar idari para cezası verilir " dedi. Erilkun, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları kat maliklerine ortak veya arsa payı oranında paylaşnrıldığını belirterek şunları söyledi: " Toplanması gerekli olacak tutarlar hesap edilerek aidatlar hesaplanmalıdır. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildiriÜr. Yönetim planında ortak yerlere ilişkin kullanım durumu ile bağımsız bölümlere ilişkin genel giderlere kanlım gibi önemli bilgiler yer almaktadır. " Hakan Erilkun yöneticinin, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğinin altmı çizdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme