3 Mart 2014 Pazartesi

Apartman Yöneticisi Olmayan Ev Sahipleri Dikkat

Apartman ve sitelerde Ocak ayı denilince yönetici seçimleri akla gelir. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunun 29. Maddesine göre, kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmalıdır. Altın Çınlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, kat malikleri, ana gayrimenkuliin yönetimini t dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebileceğini belirterek bu kimseye'Yönetici', kurula ise'Yönetim Kurulu'dendiğini söyledi. 8 Bağımsız Bölümde Yönetici Zorunlu Hakan Erilkun, ana gayrimenkulde ister işyeri, ister daire olsun toplamda sekiz veya daha fazla bağımsız bölümün varsa, yönetici atanmasının mecburi olduğuna dikkat çekti. Erilkun, kat malikleri ana gayrimenkuliin yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin ilgiliı başvurması üzerine aynı mahkcmecc, 50 TL'deıı 250 TL'yc kadar idarî para cezası verilir " dedi. İşletme Projesi Yapılmalı Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları kat maliklerine ortak veya arsa payı oranında paylaştırıldığmı belirterek şunları söyledi: " Toplanması gerekli olacak tutarlar hesap edilerek aidatlar hesaplanmalıdır. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü vurgulayan Hakan Erilkun. bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme olduğunu söyledi. Hakan Erilkun; " Taşınmazlara ait yönetim planı tapu dairesinde tescil sırasında alıcılar tarafından kabul ediyor. Yani, tapu dairesinde taşınmazı satın alırken, yönetim planını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirten bölüme imza atıyorsunuz. Ama yönetim planlarını ve maddelerini açıkça okumuyor ve buna dikkat edilmiyor " dedi. Yönetici Ücret Alabilir Yöneticinin, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir iieret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğinin altını çizen Hakan Erilkun yönetici atanabileceğini vurguladı. Panonuz Olsun, Yoksa Cezası Var Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerektiğinin altını çizen 1 lakan Erilkun. " Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine. mektupla bildirilir. Yönetim planında ortak yerlere ilişkin kullanım durumu ile bağımsız bölümlere ilişkin genel giderlere katılım gibi önemli bilgiler yer almaktadır. " Yönetim Planınızı Okuyun Yönetim planının apartman ve sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacaklan ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenlediğini şöyle devam etti: " Herhangi bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Bu nedenle kanunları ve mevzuatlara hakim, bölgesinde etkili, konusunda uzman bir emlak müşaviri sizleri doğru bir şekilde yönlendirebilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme