5 Şubat 2020 Çarşamba

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğümüz 3,35 Kişi


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde 2019 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son on yılda 3,35 kişiye geriledi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2019 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,39 kişi ile Hakkari, 5,38 ile Urfa, 5,23 kişi ile Batman, 5,03 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,63 kişi ile Çanakkale, 2,68 kişi ortalaması ile Eskişehir, 2,71 ile Balıkesir ve 2,72 ile Tunceli takip etti” dedi.

İlk 5 Büyükşehirde Durum
Birçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu belirten Özelmacıklı “Ortalama hane halkı büyüklüğü 2019 yılında İstanbul’da 3,33, Ankara’da 3,06, İzmir’de 2,95, Bursa’da 3,26 ve Antalya’da 3,06 kişi oldu” dedi.
 
Yabancı Nüfusunda Artış Yüzde 26
Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus sayısının bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “2018 yılında 1 milyon 211 bin 34 kişi olan toplam yabancı nüfusumuz, 2019 yılında 1 milyon 531 bin 180’e yükseldi. Ülkemizde 313 bin 810 Irak, 152 bin 230 Afganistan, 133 bin 669 Türkmenistan, 114 bin 277 Suriye, 92 bin 718 İran ve 88 bin 539 Almanya vatandaşı yer alıyor. Toplam yabancı mülkiyet sayısı da 340 bin 489 oldu” dedi.

Değerli Konut Vergisi Tapuları Artıracak, Daireleri Küçültecek
Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan Değerli  Konut  Vergisi’ne  tabi  mesken  nitelikli  taşınmazlara  ilişkin itirazların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiğini ve sonuçların ilgililere tebigatının yapıldığını da belirten Özelmacıklı “Müteahhitler daireleri küçültme ve bir daireyi birden fazla bağımsız bölüm haline getirmek suretiyle değerli konut vergisine çözümler ürettiler bile. Hane halkı sayısı geriye gittikçe daire m2’lerimiz de küçülmeye devam edecek” dedi. 

17 Aralık 2019 Salı

Gayrimenkulde Tüm Satışlar 2 Milyonu Geçti


2019 Yılı Kasım sonu itibarı ile gayrimenkulde toplam satışlar 2 milyonu geçti. Konut satışlarında ise Kasım ayı sonunda konut satış adeti 1 milyon 146 bin 655 oldu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre toplam satışların 2 milyon 16 bin 367 rakamına ulaştığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Özellikle son aylarda düşen faizler ile beraber konut satışları da büyük bir sıçrama yaptı. Örneğin Haziran ayında 7 bin 319 olan ipotekli konut satışı son aylarda 50 bini geçti. İkinci el satışların ise payı yükselmeye devam ediyor” dedi. 

TÜİK konut satış istatistiklerine göre de Ekim ayında 1 milyonu geçen konut satışları, Kasım ayında gerçekleşen 138 bin 372 satış adeti ile yükselmeye devam etti. Özelmacıklı “Kredi faiz oranlarındaki düşüşün özel bankalara da yansıması ile artışlar artmaya devam edecek. Stoklar erimeye devam edecek" dedi.

Takipteki Kredilerimiz Düşük Seviyede
Toplam konut kredileri içinde takipteki konut kredilerinin de sadece yüzde 0.70 seviyesinde olduğunu belirten Özelmacıklı, “Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 17 milyon 453 bin kişi. Kullandırılan konut kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147 oranında bir artış yaşandı. Kredi kullanımlarına göre ortalama 161 bin TL olan büyüklük, mevcut konut kredisi borcu olanlara bakıldığında ise 80 bin TL seviyesinde. Konut kredilerindeki takipteki oranın düşük kalması sevindirici” diye konuştu.

100 Bin TL İçin Aylık Bin 421 TL
Bu dönemin özellikle tüketiciler için fırsat olduğunu dile getiren Özelmacıklı “Mevcut stoklar içinde inşaat maliyetleri artmadan alınacak son daireler tüketiciler için fırsat niteliğinde. Ülkemizde ortalama 125 metrekare olan konut metrekare ortalaması satış fiyatlarında ise ortalama 285 bin TL seviyesinde. Öncelikli tercih edilen ve aranan konutlar ise 350 bin TL altındaki fiyatlar. Kredi maliyetlerinin ise yüzde 0.98 seviyesine gerilemesi ile 100 bin TL 10 yıl vadede kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksiti bin 421 TL seviyesinde oluyor” ifadelerini kullandı. 

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Emlak İşletmeleri 5 Eylül’ü Bekliyor


Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05 Haziran tarihinde yürürlüğe girmiş ve sektörde faaliyet gösteren birçok emlak işletmesi için yeni kurallar ve düzenlemeler getirilmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani en geç 5 Eylül tarihinde emlak işletmeleri için Yetki Belgeleri verilmeye başlanılacak. 

Yetki belgesi, emlak işletmesinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Başvuru sonrasında emlak işletmesinin yeter şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecek. Belge, her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve beş yıl geçerli olacak” dedi.

Yetki Belgesi Olmayan İşletmelere Ruhsat Verilmeyecek
İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığının işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce Belediyeler tarafından kontrol edileceğini belirten Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan işletmelere Belediyeler ruhsat vermeyecek. 

5 Haziran sonrasında emlak ofisi açacak olanlar için en az net 30m2 alana sahip ayrı bir bağımsız bölüm şartı da söz konusu.  Ayrıca içinde idari büro ve kabul yerinin yanı sıra dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması da zorunlu. 

Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip özellikler de kontrol edilecek. Bu düzenleme ile sanal ofis veya evden emlakçılık da yapılamayacak” dedi.

Müteahhitler Sadece Kendi Yerlerini Satabilecek
Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmelerin, bu hizmet dışında ticari faaliyette bulunamayacaklarını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Emlak işletmeleri, işletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare de kullanamayacaklar. 

Bu sayede galerici – emlakçı, inşaatçı – emlakçı ayrımları da ortadan kalkacak. 

Müteahhitler bile sadece kendilerine ait taşınmazları satabilecek. Mal sahibinin yerlerini satmaları için emlak işletmesi olmak ya da bir emlak işletmesi ile anlaşmak zorundalar” dedi.8 Haziran 2018 Cuma

İmar Barışı Başvuruları Bugün Başladı

İmar Barışı Başvuruları Bugün Başlıyor

06 Haziran’da Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar sonrasında başvurular bugün başlıyor. İmar Barışı kayıt işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının e-Devlet kapısındaki “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması” linki üzerinden, yapı maliklerinden herhangi birisi tarafından yapılabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar, başvurularını e - Devlet üzerinden yapabilecekler. Başvuru sonrasında, Bakanlık tarafından yapının İmar Barışı kapsamında değerlendirildiğini gösteren Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek. İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak. Müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılması gerekecek” dedi.

Öncelikle Durum Tespiti Yapılmalı

Başvuru öncesinde yapının tamamı için mi yoksa yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için mi başvuru yapılacağının belirlenmesi gerektiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “İmar Barışı, ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsamaktadır. İmar mevzuatına aykırılığın net olarak tarif edilmesi gerekiyor” dedi.

1. Yapının Tamamını İlgilendiren Aykırılıklar

Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması, yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması, bina oturum ölçülerinde büyüme, bina dış cephesinde projesine aykırı değişiklikler, sığınak veya otoparkın yapılmaması / farklı amaçlarla kullanılması, bina girişinin farklı yerden yapılması, asansörün projesine uygun biçimde yapılmaması, ortak kullanım alanlarının bağımsız bölümlere dahil edilmesi gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

2. Bağımsız Bölümü İlgilendiren Aykırılıklar

Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon/teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

Temsilcilerine gelen sorulardan bazı örnekler veren Altın Emlak Genel Müdürü;

Hisseli Arsalarda, Yapı Hissedarlardan Birine Aitse
Hisseli arsalarda, bazı hissedarların fiili taksim ile ayırdıkları bölümlere yaptıkları yapılar olduğunu da belirten Özelmacıklı “Yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacak. Arsada yapı yapmayan paydaş herhangi bir bedel ödemeyecek” dedi.

Yapının İskanı Yoksa

Yapının iskansız olması durumunda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulması gerektiğini belirten Özelmacıklı “Hak sahiplerinden herhangi biri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunacak ve bedelin tamamı ödeyecek. Bu bedel malikler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Bu noktada kat maliklerinin birlikte hareket etmesinde fayda var. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecek” dedi.

Yapı İskanlı, Sonradan Yapılan Değişiklikler Varsa

Altın Emlak Genel Müdürü “İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi başvurusu sadece eklenti kısmı için yapılacak. Burada bireysel başvuru yeterli olacak. Arsa payı üzerinden hesaplanacak değer ile yapı kayıt belgesi düzenlenecek” dedi.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacak

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanacağını belirten Özelmacıklı “Arsa emlak vergi birim değeri cadde ve sokaklara göre her yıl TL/m² olarak belirleniyor. Emlak vergisi hesabında da kullanılan bu değer ilgili belediyeden ya da belediyelerin internet sayfalarından Arsa Rayiç Bedelleri menülerinden öğrenilebilir. Sonrasında ise, yapı sınıfına sistemin sunacağı seçenekler üzerinden örneğin 3-7 katlı binalar için 1000 TL/m², 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m² yapı yaklaşık maliyeti belirlenecek. Burada herhangi bir amortisman uygulanmayacak. İki bedel üzerinden hesaplanan yapı yaklaşık maliyeti üzerinden konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i Yapı Kayıt Belgesi bedeli olacak” dedi.

Kat Mülkiyetin Geçme Durumu

Kat mülkiyetine geçişin Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra olacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bu belge alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilecek. Bunun için ise Yapı Kayıt Belgesinin yanı sıra, mimari proje, yönetim planı, zemin tespit tutanağı ve liste istenecek. Ayrıca arsada umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar varsa bunlar da terk edilecek. Sonrasında Yapı Kayıt Belgesindeki bedel kadar daha bedel yatırılacak ve yapı iskan şartı aranmaksızın Kat Müliyetine geçebilecek” dedi.

Bilgiler Doğru Verilmeli

Müracaatta yapıya ilişkin tüm bilgilerin doğru verilmesi gerektiğini belirten Altın Emlak genel Müdürü “Kat mülkiyetine geçiş için tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek. Bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi ise iptal edilecek. Bu belgenin sağlamış olduğu haklar da geri alınacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmeyecek ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

Vatandaş Başvuru ve Takipte Zorlanabilir

Uygulamada birçok farklı bilgi ve detay olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı “Vatandaşlar mevcut yapılarındaki aksaklığın, imara aykırılığın durumunu net olarak tespit edemeyebilir. Bazı yapılardaki yıkım ve para cezalarından maliklerin haberleri bile yok. Bu nedenle vatandaşlar işin uzmanından destek almalı. Bizler temsilcilerimize İmar Barışı eğitimlerini verdik ve danışmanlığa başladık. Bu aşamada temsilcilerimiz profesyonel kadroları ile tüm süreçleri takip edecek, büroratik ve hukuki süreçleri en hızlı şekilde tamamlayacaklar” dedi.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)


24 Mayıs 2018 Perşembe

Zamlı Emlak Vergisinde Son Hafta !


Emlak vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen servete dayalı bir vergidir. Mayıs ayının sonuna kadar ilk taksitin ödenmesi gereken Emlak vergisinde, son haftaya girildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Dört yılda bir cadde ve sokak rayiçlerini belirleyen takdir komisyonları geçen yıl, 2018 yılı için asgari metrekare değer takdirleri yapmışlardı. Yapılan düzenleme ile, 2018 yılı için takdir edilen değerlerin, 2017 yılında uygulanan değerin %50’sini aşmayacağı belirlendi. Bu oran bazı belediyeler tarafından üst sınır kabul edilince emlak vergilerindeki artış yüzde 50’ye yaklaştı” dedi.

Örnek olarak birkaç cadde belirten Özelmacıklı “Örneğin Beşiktaş Barbaros Bulvarında 2017 rayiç değer 6727-TL’den, 2018’de 10090-TL’ye, Bakırköy İncirli Caddesinde rayiç değer 2017’de 2242-TL’den, 2018’de 3363-TL’ye, Üsküdar Bulgurlu Caddesinde 2802-TL’den, 4204-TL’ye yükseldi. Her taşınmazın topraktaki pay oranı yani arsa payı da bu değerden etkilendi. Konutlardaki emlak vergileri de yükselmiş oldu” dedi.

İmar Barışında Bile Önemli

Emlak vergisine esas değerlerin gayrimenkulün geliştirme ve yönetim sürecinde çok etkili olduğunu belirten Özelmacıklı “İmar barışında ödenecek olan yapı kayıt belgesinden, tapu harçlarına, veraset ve intikal vergilerinden, konut teslimlerindeki kdv oranına hatta emsal kira bedeline kadar pek çok husus emlak vergi değerine bağlı. Emlak vergisi Büyükşehirlerde ise % 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise, arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor” dedi.

Emlak Vergisini Kimler Ödemez

Altın Emlak Genel Müdürü “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” dedi.30 Nisan 2018 Pazartesi

Web Tapu ile Emlakçılara Yetki

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün “Tapunun Kısayolu” sloganı ile hayata geçirdiği “WEB TAPU” uygulaması Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Tüm vatandaşların taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistem olan Web Tapu sistemine http://webtapu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılıyor. Bu sistem ile artık tapu müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir ve gerekli belgeleri internet üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Malikin yetki vermesi emlakçılar olarak bizler de taşınmazı inceleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisine sahip olabiliyoruz. Ayrıca sistem üzerinden taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntülenebiliyor. Web tapu ile malikler vekalet bile vermiş olsalar taşınmazlarını kilitleyebiliyor, tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi de oluyor. Bu sistem ile işlemler internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde başlatılabiliyor” dedi.

Çalıştayda Dikkate Alındı

27 Nisan tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayında da konunun gündeme geldiğini belirten Özelmacıklı “Çalıştay birçok sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleşti. Mevcut taslak üzerinde hizmet bedeli, birden fazla emlakçıya yetki verilmesi durumu, emlakçılara yetki belgesi verilmesi, ofis standartları, cayma gibi birçok konu üzerinde görüşlerimizi ilettik. Kayıt alınan ve müzakere edilen görüşler bakanlık yetkilileri tarafından tekrar incelenecek. Web tapu sistemi yönetmelik sonrasında da sadece yetkili emlak danışmanları tarafından kullanılabilecek. Bu şekilde haksız rekabetin de önüne geçilecek” dedi.

Web Tapu Sistemi İle Neler Yapılabilir

Özelmacıklı “Sistem ile, internet üzerinden tapu dairesine gitmeden başvuru yapılabilmenin yanı sıra, taşınmazlarınızı görüntüleyebilir ve konumunu görebilirsiniz. Elektronik ortamda harçlarınızı ödeyebilir, taşınmazınıza işlem yapılamaz beyan tesisi fonksiyonu belirtmesi koyarak sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz. Hatta Bu beyan ile taşınmaz vekalet ile işlem yapmaya dahi kapatılır. Ayrıca bizim gibi emlak firmalarına taşınmaz kayıtlarını görmek için geçici süre ile yetki verebilirsiniz” dedi.


ALTIN EMLAK Hakkında:

Altın Emlak tamamı yerel sermayeli, güçlü sistem altyapısına sahip bir emlak franchising markasıdır. MEB onaylı eğitim verme yetkisine sahip ilk kuruluş olma özelliği taşıyan ALTIN EMLAK, hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü’nden onaylı ilk ve tek firmadır. Suudi Arabistan’nın yanı sıra Türkiye’de 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği bulunan ALTIN EMLAK, büyümesini franchising sistemi ile sürdürüyor.